Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Polska stanie się potentatem w produkcji biometanu?

Obrazek

Wprowadzenie definicji biometanu i regulacje prawne związane z tym surowcem w projektowanej nowelizacji ustawy o OZE mogą zdynamizować tę niewykorzystywaną gałąź rynku w Polsce. Tymczasem według szacunków, potencjał energetyczny samego sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego szacuje się w naszym kraju na ponad 7,8 mld m3 rocznie.

Karol Pomeranek27 czerwca 2022, 14:54

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obecne regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie zapewniają skutecznego rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarach objętych projektowanymi przepisami.

Potencjał biometanu

Zdaniem autorów noweli, osiągnięcie celów klimatycznych, do czego w ramach członkostwa w UE zobowiązana jest Polska, w warunkach krajowych wymaga podejmowania zdecydowanych działań, w tym m.in. wykorzystania krajowego potencjału biometanu, którego rozwój może w istotny sposób pomóc w osiągnięciu ww. celów klimatycznych.

Jak czytamy, celem podejmowanych działań jest przyjęcie regulacji wspierających rozwój wytwarzania biometanu.

„Projektowane regulacje będą w sposób efektywny zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, wytwarzania biometanu oraz rozbudowy lub przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Jak wskazano wyżej, stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które pozwolą w sposób stymulować stabilny rozwój tego sektora energetyki odnawialnej jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym” – podkreślają autorzy projektu.

Żadna instalacja nie rozpoczęła działalności…

Niestety, istniejące obecnie regulacje prawne w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii nie odpowiadają faktycznym potrzebom w dziedzinie funkcjonowania instalacji wytwarzania biometanu. I choć od kilku lat możliwe jest wprowadzanie oczyszczonego biogazu rolniczego do sieci gazowych dystrybucyjnych, to niestety do dnia dzisiejszego żadna tego rodzaju instalacja nie rozpoczęła działalności w kraju. Projektowana ustawa ma zlikwidować odpowiadających za taki stan rzeczy szereg barier zwłaszcza natury prawnej.

Olbrzymi potencjał

Właśnie brak szczegółowych rozwiązań w zakresie rozwoju sektora biometanu uniemożliwia obecnie wykorzystanie potencjału wytwarzania biogazu/biometanu w oparciu o krajowe surowce.

Tymczasem wstępne szacunki zawarte w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” wskazują na olbrzymi potencjał energetyczny samego sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego, który szacuje się na ponad 7,8 mld m3 rocznie. PGNiG S.A., krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacuje na ok. 7 mld m3 ogółem.

"Niewykorzystane pozostają również możliwości w zakresie efektywnego zmniejszania emisji CO2 w sektorach gospodarki takich jak: transport, ciepłownictwo czy elektroenergetyka, do których biometan może być adresowany jako odnawialny zamiennik paliw aktualnie wykorzystywanych" zauważają autorzy nowelizacji.

Gazu potrzebujemy coraz więcej

Z uzasadnienia projektu procedowanej ustawy wynika, że zgodnie z założeniami projektu polityki energetycznej państwa do 2040 r., krajowe zużycie paliw gazowych będzie systematycznie wzrastać, przekraczając 18 mld m3, a jednocześnie w zaledwie 22% będzie pokrywane z wydobycia krajowego gazu ziemnego szacowanego na poziomie ok. 4 mld m3.

"Biorąc pod uwagę powyższe, istotnym elementem dla przyszłości oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa jest optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału wytwarzania biometanu. Biometan wytwarzany z surowców pozyskiwanych w najbliższej okolicy i wprowadzany do sieci gazowej może być w niedalekiej przyszłości istotnym elementem dywersyfikacji dostaw paliw gazowych na krajowy rynek zmniejszając krajowe uzależnienie od importu nośników energii" – czytamy.

kp
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)