Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rejestracja zwierząt po nowemu. Prezydent podpisał ustawę

Obrazek

Ułatwienia dla hodowców trzody chlewnej niebawem staną się faktem. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ma być prościej i łatwiej. A jednocześnie nie wzrośnie zagrożenie dalszego rozwoju afrykańskiego pomoru świń.

wk16 sierpnia 2018, 10:27
Nowelizacja ustawy podczas prac parlamentarnych nie wzbudziła wiele kontrowersji. 

– Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się utrzymaniem zwierząt gospodarskich i obrotem nimi, zmniejsza też obciążenia administracyjne związane z rejestracją zwierząt – zachwalał projekt poseł sprawozdawca Leszek Galemba z Prawa i Sprawiedliwości. Jedyne wątpliwości dotyczyły tego czy poluzowanie przepisów nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla dalszego rozwoju afrykańskiego pomoru świń. 


– Nie ma tutaj żadnej kolizji, ani żadnych zagrożeń – zapewniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Dłuższy termin

Nowelizacja porządkuje i urealnia obowiązki hodowców trzody chlewnej mających swoje siedziby na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, w tym wydłuża z 24 godzin do 2 dni termin na zgłoszenie przez rolnika informacji o liczebności stada. Rolnik będzie miał 2 dni na zgłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w takim stadzie. W tym terminie nie trzeba będzie zgłaszać Agencji urodzeń świń w siedzibach stad położonych na tych obszarach, a jedynie ich oznakowanie, które będzie musiało być wykonane do 30 dnia od daty urodzenia.

Kolczyki

Kolejny punkt istotny dla hodowców świń to kwestia znakowania pogłowia. Nowela doprecyzowuje i jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w przypadku utraty przez zwierzę kolczyka lub kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia. W takiej sytuacji posiadacz zwierzęcia będzie musiał je oznakować numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada w ciągu jednego dnia od zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

Zwiększono elastyczność w stosowaniu metod znakowania świń. Wprowadzono możliwość wyboru metody znakowania: kolczykiem lub tatuażem. W przypadku użycia kolczyka nie wskazano, na której małżowinie usznej ma być on umocowany. Obecne przepisy wskazują na lewą małżowiną uszną, jako pierwszą metodę oznakowania zwierzęcia urodzonego w danej siedzibie stada.

Dodatkowe oznakowanie

W przypadku przemieszczenia świni do innej siedziby stada niż siedziba urodzenia i przebywania jej tam dłużej niż 30 dni posiadacz zwierzęcia będzie musiał je dodatkowo oznakować numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem identyfikacyjnym stada, w którym aktualnie ono przebywa. Doprecyzowano, że w takim przypadku oznakowanie musi być wykonane niezwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada przez zwierzę. Obecne przepisy nie wskazują żadnego terminu na dodatkowe oznakowanie zwierzęcia.

Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku zgłaszania dodatkowego oznakowania świń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co zmniejsza obciążenia administracyjne. wk
Fot. J. Szymczuk, KPRP

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy