Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PROW: Młodzi rolnicy w pułapce kredytów MRcsk

Obrazek

Kto skorzystał z pełnej puli pomocy krajowej w ramach kredytów na zakup ziemi dla młodych rolników (linia MRcsk) nie może otrzymać premii dla młodego rolnika.

Grzegorz Ignaczewski12 maja 2016, 10:38

Uruchomiana w 2015 roku linia kredytowa z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników była bardzo atrakcyjną formą pomocy – nic dziwnego, że sięgnęło po nią wielu młodych rolników, którzy zaczynali dopiero swoją przygodę z samodzielnym gospodarowaniem.

Wiedząc, że przepisy dotyczące premii dla młodego rolnika z PROW 2014-2020 dopuszczały możliwość przyznania pomocy także i rolnikom, którzy wcześniej skorzystali z kredytu na urządzenie gospodarstwa (był to jedyny wyjątek od zasady wykluczającej przyznanie premii), świeżo upieczeni właściciele gospodarstw złożyli wnioski o premie dla młodych rolników. I tu spotkała ich przykra niespodzianka – ARiMR odmawia przyznania pomocy w sytuacji gdy pomoc przyznana w ramach kredytów MRcsk (mimo, że jest to pomoc krajowa) wyczerpała już limit 70 tys. euro. Oto wyjaśnienie jakie otrzymaliśmy z centrali ARiMR w tej sprawie:

„W przypadku pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz  młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, maksymalny poziom wsparcia krajowego i unijnego ustalono na kwotę 70 tys. EUR (patrz: art. 19 lit. a rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik  nr II do tego rozporządzenia).
Zasady kumulacji pomocy dla młodych rolników, którą przewidziano w art. 18 rozporządzenia nr 702/2014 (tzw. pomocy krajowej) z pomocą dla młodych rolników, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 1305/2013 (tzw. pomocą unijną), określa art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 702/2014.
W świetle powyższych przepisów, uzyskanie kredytu preferencyjnego w wysokości 70 tys. EUR jest tożsame z osiągnięciem najwyższego poziomu kumulacji wsparcia krajowego oraz unijnego i z tego względu wnioskodawcy nie można przyznać pomocy dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020.”

Można by jednak spytać, czy w sytuacji gdy wnioskodawca nie wykorzystał pełnej puli pomocy w ramach MRcsk, ale suma pomocy krajowej w ramach tej linii i premii dla młodego rolnika przekroczyłaby owe 70 tys. euro,  premia będzie przyznana w pomniejszonej wysokości, czy tez nie będzie przyznana w ogóle? Biuro prasowe ARiMR poinformowało nas jednak, że i w takiej sytuacji premia nie zostanie przynana:

"W opisanej sytuacji rolnik nie może otrzymać premii. Wynika to z tego, że młody rolnik może dostać premię w wysokości 100 tys. zł, ani mniej, ani więcej. Zatem jeżeli rolnik skorzystał z kredytu z linii MRcsk i suma wynikająca z kwoty otrzymanego kredytu i 100 tys. zł premii o które ubiega się lub ma zamiar, przekracza 70 tys. euro, premia nie może zostać przyznana."

Szkoda tylko, że nikt jasno nie informował o tych ograniczeniach rolników ubiegających się o kredyty.
giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)