Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Przeniesienie własności nieruchomości bez kary

Obrazek

Rodzice prowadzą gospodarstwo i ostatnio kupili ziemię od ANR. Czy mogą na mnie przepisać całe gospodarstwo?

dr Piotr Łuczak30 września 2016, 11:26

Czytelnik pyta: Rodzice prowadzą gospodarstwo i ostatnio kupili ziemię od ANR. Czy mogą na mnie przepisać całe gospodarstwo?

Co do zasady, nic nie stoi na przeszkodzie przepisaniu gospodarstwa z rodziców na syna. Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej) w celu powiększenia rodzinnego gospodarstwa rolnego lub w wyniku zawarcia umowy z następcą w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie uprawnia ANR ani do skorzystania z prawa pierwokupu. Agencja nie ma też prawa skorzystać z prawa nabycia przyznanego na mocy zmienionych przepisów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przy przenoszeniu własności działek nabytych od ANR zwrócić należy jednak uwagę na zapisy umowy sprzedaży, bowiem zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, winny się tam znaleźć postanowienia dotyczące nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej od Agencji przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie pod rygorem zapłaty „kary” wynoszącej 40% ceny sprzedaży. Kara nie dotyczy jednak przeniesienia własności ziemi nabytej od ANR na zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej. Na szczęście ANR może udzielić zgody na przeniesienie własności na inną osobę, co nie skutkuje koniecznością zapłaty kary. Uzyskanie koniecznej zgody Agencji otwiera w takich przypadkach drogę do przeniesienia własności ziemi.

Odpowiedź przygotował adw. Mikołaj Pomin. W każdym numerze „top agrar Polska” znajdziesz ciekawe opracowania pytań, zadawanych przez naszych Czytelników. Możesz sam zadać pytanie – serwis prawnika na prenumerujących „top agrar Polska” gratis. Najbliższe dyżury naszego prawnika odbędą się 10, 18 i 26 października br.

Opr. pł

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)