StoryEditor

Przyszłoroczny budżet na rolnictwo wzrośnie o 11%

Wzrostem budżetu na rolnictwo w 2023 r. chwali się resort rolnictwa i pokazuje szczegółową listę wydatków. Na paliwo rolnicze będzie przeznaczona kwota 1,3 mld zł. Będą także pieniądze na rewaloryzację rent i emerytur rolniczych.
04.11.2022., 13:11h
Sejmowe komisje rolnictwa oraz finansów publicznych zakończyły pracę nad projektem budżetu na 2023 r. Z przedstawionych przez rząd informacji wynika, że wydatki na rolnictwo, rynki rolne oraz rozwój wsi wraz rezerwami celowymi wyniosą 18,6 mld zł. Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to 20,1 mld zł. Wydatki na obie te pozycje stanowią 5,77% wszystkich wydatków budżetowych państwa na 2023 r.

Do tego dochodzą dotacje z Unii Europejskiej, które wyniosą 25,2 mld zł. Z kolei pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie PROW to 368 mln zł

Komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2023 r

Co ciekawe do tegorocznych wydatków zaliczono także Krajowy Plan Odbudowy Wsi i Odporności w kwocie 2 mld 908 mln zł. Zarówno sejmowa komisja rolnictwa jak i finansów publicznych pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2023 r.

– Podsumowując wskazać można, że w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne i rybołówstwo łącznie mamy zaplanowany wzrost środków o ponad 11% w stosunku do roku 2022 – podsumował poseł Jerzy Małecki, wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa. 

Szczegóły wydatków na rolnictwo w 2023 roku

W przesłanych przez rząd do Sejmu dokumentów wynika, że w przyszłorocznym budżecie MRiRW przewiduje następujące wydatki: 
 • dopłat do ubezpieczeń  upraw i zwierząt – 920 mln zł
 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 13,3 mln zł
 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 80,8 mln zł
 • ochronę roślin – 15 mln zł
 • rolnictwo ekologiczne – 3,5 mln zł
 • funkcjonowanie agencji wykonawczej COBORU – 46,4 mln zł
 • dotacja dla instytutów badawczych – 99,2 mln zł
 • system monitoringu suszy – 4,9 mln zł
 • dopłaty do oprocentowania kredytów – 312 mln zł
 • utylizacja padłych zwierząt – 177,7 mln zł
 • dopłaty do materiału siewnego – 75 mln zł
 • pomoc dla KGW – 70 mln zł

Rezerwy budżetowe przeznczone na rolnictwo

W budżecie państwa zaplanowane następujące rezerwy budżetowe przeznczone na rolnictwo:
 • dopłaty do paliwa rolniczego: 1 340 mld zł (wydatki bez zmian w porównaniu z rokiem 2022)
 • rezerwa na realizację projektów UE: 10 975 mld zł (wydatki w 2022 r.: 6 759 mld zł)
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt: 548,1 mln zł (wydatki w 2022 r.: 548,7 mln zł)
 • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich: 200 mln zł (wydatki w 2022 r.: 325 mln zł)
 • środki dla spółek wodnych: 40 mln zł (w porównaniu z rokiem 2022)
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie: 1 mld zł (wydatki w 2022 r.: 3 mld zł)

Kwota 2,9 mld z KPO pod dużym znakiem zapytania?

Podczas dyskusji posłowie opozycji zwrócili uwagę, że kwota 2,9 mld zł KPO jest pod dużym znakiem zapytania. Podobnie jak przyszłoroczne finansowanie PROW.

– Nic na dzisiaj nie wiadomo czy te pieniądze będą – mówiła posłanka Krystyna Skowrońska z PO, która zapytała także o podwyżki dla Inspekcji Weterynaryjnej oraz wydatki na paliwo rolnicze. 
– W PROW mamy zaplanowane 11 mld zł na przyszły rok i nic nie wskazuje na to, żeby tych środków nie było – odpowiedział wiceminister Ryszard Bartosik, który podkreślił, że w przypadku KPO już są zbierane wnioski od rolników. A środki na ten cel będą pochodzić z budżetu państwa.
Przedstawiciel MRiRW poinformował także, że w Inspekcji Weterynaryjnej planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1519 etatów. W rezerwie budżetowej przeznaczono na ten cel 149 mln zł. Zwiększenie wynagrodzeń (kwota 70 mln zł) planuje się także w KRUS. Da to 17% podwyżki. 

Z kolei na dopłaty do paliwa rolniczego zaplanowano w budżecie państwa kwotę ponad 1 mld 300 mln zł.

– Trwają obecnie parce nad dalszym wsparciem rolników. Jeśli one będą już w takim wysokim stopniu zaawansowania, przekażemy państwu informacje, jak te prace wyglądają – zapowiedział wiceminister Ryszard Bartosik.

Budżet państwa planuje także rewaloryzację rent i emerytur rolniczych w 2023 r. Przeznaczy na to kwotę 2,4 mld zł

fot. Pixabay
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 19:59