StoryEditor

Ptasia grypa: nowe przepisy już obowiązują!

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie wydano w związku z wystąpowaniem ognisk wirusa ptasiej grypy. Nakłada ono szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.

Spotkanie w ministerstwie

O konieczności ich przestrzegania i egzekwowania rozmawiano podczas piątego posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków, które odbywało się pod kierownictwem ministra Krzysztofa Jurgiela. Przeanalizowana została aktualna sytuacja w zakresie występowania ognisk oraz stan realizacji działań podejmowanych na terenach objętych ograniczeniami. Członkowie Grupy podkreślali także konieczość przestrzegania wymogów bioasekuracji i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących decyzji wydawanych przez Wojewodę oraz służby weterynaryjne. Uczestnicy spotkania liczą na to, że scisłe respektowanie nowych pzrepisów pozwoli na maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terytorium Polski.

– Mieszkańcy województwa lubuskiego informowani są na bieżąco o sytuacji związanej z podejmowanymi działaniami w zakresie zwalczania „grypy ptaków" oraz za pomocą lokalnych mediów o braku szkodliwości wirusa w stosunku do ludzi – informował uczestniczący w posiedzeniu Grupy Zadaniowej Wojewoda Lubuski.

Podczas posiedzenia zwrócono także uwagę, że brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu.

Jak zabezpieczyć się przed ptasią grypą?

Wobec obecnego zagrożenia hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. 

Apelujemy, by zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób
 i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
 • niezborność ruchów;
 • duszności,
 • sinica,
 • wybroczyny,
 • biegunki,
 • nagły spadek nieśności. 

oprac. bcz, aku

 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 23:42