Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PZPRZ: Zwiększyć limit zużycia ON na 1 hektar!

Obrazek

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych postuluje zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego. Zdaniem Związku powinien on wynosić 126 litrów oleju napędowego na hektar. Jednocześnie wzrosnąć powinien zwrot podatku jaki otrzymują rolnicy.

1 grudnia 2017, 13:07
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych podobne wnioski składa od wielu lat.  Z odpowiedzi uzyskanych przez nas od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015 oraz 2014 wynika, że również ministerstwo zdaje sobie sprawę z tego, że aktualny limit zużycia nie ma odzwierciedlenia w realiach pracy w gospodarstwie rolnym.

Temat dobrze znany

W odpowiedziach udzielonych Polskiemu Związkowi Producentów Roślin Zbożowych wskazywano bowiem, że podwyższenie obowiązującego limitu zużycia oleju napędowego na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego zostanie rozważone przy kolejnej nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. PZPRZ przypomina, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje w tej sprawie również Radzie Ministrów, ale to minister rolnictwa może i powinien zainicjować procedury zmiany wyżej wspomnianej ustawy tak, aby urealnić zawarty w niej limit zwrotu.

– Nie należy oczekiwać, że jakikolwiek inny organ mniej zorientowany w sprawach realiów pracy w rolnictwie podejmie w tym zakresie inicjatywę ustawodawczą. Biorąc to pod uwagę oraz mając świadomość zaniżenia limitu zużycia ON na 1 ha zawartego w ustawie, oczekujemy realnych działań w tym zakresie ze strony Ministerstwa Rolnictwa polegających w szczególności na przygotowaniu odpowiedniego projektu zmiany ustawy w wyżej wymienionym zakresie oraz podjęcia dyskusji w tym temacie na forum Rady Ministrów. W dyskusji tej Minister może liczyć na pełne wsparcie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz samych rolników – deklaruje Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Urealnić stawki rynkowe

Postulaty ministerstwa rolnictwa są proste. Po pierwsze limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego powinien wzrosnąć z obecnych 86 litrów do 126 litrów ON. Jednocześnie powinien nastąpić w 2018 r. wzrost wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym do realnej aktualnej wysokości 1,17/1.

– Postulujemy też zmniejszenie biurokracji towarzyszącej programowi, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzone przez gminy – podsumowuje Stanisław Kacperczyk. wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)