StoryEditor

Rolnictwo regeneratywne szansą dla rolników, twierdzi Copa-Cogeca

Rolnictwo regeneratywne może być doskonałą szansą dla rolników i właścicieli lasów, jeżeli poprze się podejście rynkowe i rozwieje pozostające wątpliwości, twierdzi Copa-Cogeca.
23.12.2021., 15:12h

Opublikowany przez KE komunikat w sprawie „przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie”, jest pierwszym krokiem w kierunku rolnictwa tzw. regeneratywnego. Kolejnym będzie wniosek ustawodawczy dotyczący usunięcia dwutlenku węgla do końca 2022  r.

Według Copa-Cogeca, uwzględnienie rolnictwa regeneratywnego w polityce rolnej i kolejne działania, podejmowane w celu wykorzystania potencjału rolnictwa do walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia bardziej ekologicznej Europy, to dobra decyzja.

Nagradzani za innowacje

Plan KE obejmuje stworzenie nowego, ekologicznego modelu biznesowego, który nagradzać będzie takie metody gospodarowania gruntami, które zwiększą sekwestrację, czyli zatrzymanie dwutlenku węgla w żywej biomasie, glebie i/lub martwej materii organicznej. Ten cel rolnicy mogą osiągnąć przez poprawę wychwytywania dwutlenku węgla oraz ograniczenie jego uwalniania do atmosfery.

Komisja uwzględniła w swoim działaniu uwarunkowania geograficzne, które wpływają na skuteczność rolnictwa regeneratywnego. Co więcej, KE ma na uwadze problemy, z którymi spotkają się rolnicy, wdrażający praktyki zatrzymujące węgiel.

Należą do nich m.in.:

  • Obciążenie finansowe (w tym niepewność dochodów i kosztów wdrożenia),

  • Niewystarczający dostęp do wiedzy i dopasowania usług doradczych,

  • Bariery regulacyjne,

  • Skomplikowany i kosztowny system monitorowania,  raportowania i weryfikacji.

Docenić wysiłek rolników

W swoim komunikacie KE przedstawia też przykłady, jak poprawić gospodarowanie gruntami tak, by sekwestracja dwutlenku węgla wzrosła, nie uwzględnia jednak wykorzystania nawozów ekologicznych. Według Copa-Cogeca, jest to bardzo korzystna praktyka, która skutecznie przyczynia się do zatrzymania węgla.

– Sektor rolny podejmuje wysiłki oraz przeprowadza inwestycje w zakresie praktyk rolnictwa regeneratywnego, które poprzedzają dzisiejszy komunikat Komisji – mówi Christian Lamber, przewodniczący Copa – Należy uznać te wysiłki oraz promować przyszłe inwestycje. Oprócz tego uważamy, że należy zapewnić elastyczność oraz finansowanie, a także głównie propagować programy prywatne, w które aktywnie angażują się rolnicy.

Wątpliwości i nieścisłości

Organizacje rolnicze mają jednak wątpliwości, których ostatni komunikat KE nie zdołał rozwiać. Chodzi m.in. o wprowadzenie kredytów węglowych. Według Copa-Cogeca, należałoby doprecyzować kwestie płatności i terenów, gdzie wprowadzone zostaną te kredyty, tak, aby wiązały się z dodatkowym przychodem dla rolników.

Komisja nie wyjaśniła także, które sektory rolnicze mogą włączyć się w rolnictwo regeneratywne. Zdaniem Copa-Cogeca, należy w taki sposób wprowadzić zmiany, żeby zachęcić do wspólnych wysiłków w ograniczeniu emisji.

– Rolnictwo regeneratywne stanowi jedynie część rozwiązania w zakresie zmian klimatu, jednak nie powinno zastępować działań mających na celu redukcję emisji – komentuje komunikat KE przewodniczący Cogeca, Ramon Armengol – Należy wyjaśnić, jaki jest ogólny wkład rolnictwa i leśnictwa w walkę ze zmianą klimatu, zapewniając, że różne żądania i/lub cele niektórych strategii, inicjatyw i propozycji Zielonego Ładu nie zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu i biomasy oraz rentowności rolnictwa i leśnictwa. W tym celu należy zagwarantować spójność przepisów.

Organizacje rolnicze są dobrej myśli. Pozostaje czekać na dalsze decyzje Komisji Europejskiej w zakresie praktyk rolnictwa regeneratywnego, która przyznaje, że wiele pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi.

oprac al na podst. Copa-Cogeca
fot. archiwum

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 13:38