StoryEditor

Ruszył nabór do społecznej Rady Produkcji Ekologicznej

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi zaprasza zainteresowanych przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym do udziału w pracach powołanej do życia w dniu 1 lipca 2022 r. Rady Produkcji Ekologicznej. Czym zajmą się jej członkowie? 
25.07.2022., 12:07h
Rada Produkcji Ekologicznej jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czym zajmie się nowo powołana Rada?

Co robi Rada Produkcji Ekologicznej?

Do zadań Rady należy opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym, w szczególności w obszarze produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie. Ponadto wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi produkcji ekologicznej, jak również opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2027.

Kto wchodzi w skład Rady?

W skład Rady wchodzą: przewodniczący Rady – członek Rady wyznaczony przez ministra spośród jej członków; zastępca przewodniczącego Rady – członek Rady wyznaczony przez ministra spośród jej członków; przedstawiciel jednostek podległych ministrowi lub nadzorowanych przez ministra wyznaczony przez ministra; zaproszeni przez ministra do udziału w pracach Rady (przedstawiciel uczelni wyższych, szesnastu przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „organizacjami branżowymi” oraz dwóch przedstawicieli upoważnionych jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych jednogłośnie przez wszystkie te jednostki).

Szef resortu rolnictwa zaprasza zainteresowanych przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym do udziału w pracach Rady - zgłosić można się wypełniając ten formularz.

oprac. kp
źródło: MRiRW

Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 07:53