Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Są problemy z dostępnością pasz ekologicznych

Obrazek

Europejscy rolnicy ekologiczni sygnalizują kłopoty z zadawaniem pasz swoim zwierzętom i apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia potencjału produkcji pasz. Ich deficyt na rynku to efekt wojny na Ukrainie i trudności w prowadzeniu wymiany handlowej.

24 maja 2022, 11:09

W maju 2022 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej „Rolnictwo Ekologiczne” Copa Cogeca, na którym Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych reprezentował Adam Drosio. 

Problem z paszami

Podczas spotkania omówiono sytuację rynkową Unii Europejskiej. Obecnie wiele państw członkowskich boryka się z trudnościami w zaopatrzeniu gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w pasze, dlatego część z nich wnioskowała o zezwolenie stosowania pasz konwencjonalnych do 5% w żywieniu zwierząt. Chodzi tutaj przede wszystkim o pasze białkowe, które obecnie jest trudno zastąpić własnymi komponentami by zoptymalizować dawki pokarmowe zwierząt. Rozważano propozycje wykorzystania suszu z lucerny i innych roślin motylkowych drobnonasiennych oraz nasion roślin strączkowych grubonasiennych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że potencjał produkcyjny pasz, w tym pasz białkowych w gospodarstwach ekologicznych, nie jest wykorzystany. - Należy wesprzeć uprawy paszowe z uwzględnieniem upraw roślin motylkowych również w gospodarstwach nie prowadzących hodowli zwierząt. Należy również wspierać uprawę mieszanek roślin oraz poplonów i międzyplonów, w celu zwiększenia bazy paszowej gospodarstw ekologicznych i uaktywnić rynek paszy ekologicznej na rynku UE – powiedział po spotkaniu polski ekspert FBZPR Adam Drosio

Ponadto jest gorąca potrzeba realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych z udziałem producentów w celu intensyfikacji upraw roślin motylkowych w gospodarstwach ekologicznych. Taka sytuacja wynika ze stanu wojny na Ukrainie i trudności w prowadzeniu wymiany handlowej. Dlatego należy zastosować narzędzia, które mogą być wdrożone jak najszybciej.

Owady jako alternatywa

Prowadzono również dyskusję nad możliwościami zaspokojenia pasz białkowych również z hodowli owadów jako pasz alternatywnych. - Jednak wykorzystanie owadów jako pasz białkowych nastręcza szereg trudności i ryzyk. Podstawowym ryzykiem może być przenoszenie patogenów bakteryjnych i wirusowych wraz z paszą pochodzącą z owadów, dlatego też temat ten należy dokładnie zweryfikować i ocenić istniejące zagrożenia – skomentował Adam Drosio.

Dyrektywa emisji przemysłowych

Kolejną kwestią omawianą na spotkaniu była dyrektywa dotycząca emisji przemysłowej gazów cieplarnianych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dyrektywa będzie dotyczyła w takim samym zakresie gospodarstw ekologicznych jak i konwencjonalnych.

Jednakże istotną kwestią w gospodarstwach ekologicznych jest uzyskanie zamkniętego obiegu dwutlenku węgla w ekosystemie rolniczym i maksymalne zwiększanie poziomu próchnicy w glebie, by łagodzić skutki niekorzystnych zmian klimatu na produkcję.

wk

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)