Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

SGH: Pogarsza się zła sytuacja w polskim rolnictwie

Obrazek

Wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) w czwartym kwartale 2022 r. obniżyła się – w porównaniu z III kwartałem – o 3,9 pkt, do wysokości -20,8 pkt. – podają analitycy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karol Pomeranek9 grudnia 2022, 06:00

Najgorszy wynik w historii badania koniunktury rolnej przez IRG SGH 

Jak czytamy w wyjaśnieniu, owe pogorszenie się koniunktury w IV kwartale roku jest zjawiskiem dość typowym. Wynika bowiem z rytmu sezonowych wahań produkcji rolnej, uwarunkowanego porami roku. 
– Jej dynamika w czwartym kwartale roku bieżącego nie różni się istotnie od przeciętnej w tym okresie, jednak odnotowany spadek pogłębia dekoniunkturę trwającą już niemalże półtora roku. Wartość wskaźnika IRGAGR jest niższa niż przed rokiem o 9,1 pkt, a od wieloletniej średniej dla czwartych kwartałów o 13,3 pkt – podkreślają autorzy badania.
Zdaniem warszawskich analityków, spadek wartości IRGAGR (wskaźnik koniunktury rolnej IRG SGH) wynika w głównej mierze z fatalnych prognoz dochodów gospodarstw rolnych w najbliższej przyszłości, przekładających się m.in. na pogorszenie się nastrojów rolników. Jak wynika z przeprowadzonych badań, zaledwie co dziesiąte gospodarstwo rolne optymistycznie ocenia swoją sytuację ekonomiczną w nieodległej przyszłości. 

– To najgorszy wynik w historii badania koniunktury rolnej przez IRG SGH – czytamy w raporcie.

Rolnicy kupują mniej nawozów i środków ochrony roślin

To nie koniec złych wiadomości. Spadły również zakupy obrotowych środków produkcji, zwłaszcza nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, osiągając poziom najniższy od ponad 20 lat. Podobnie jak inwestycje w maszyny i urządzenia, również do najniższego poziomu od 20 lat. Co było do przewidzenia, także na bardzo niskim poziomie utrzymuje się skłonność do zaciągania kredytów na sfinansowanie produkcji.

Rolnicy biorący udział w badaniu (przeprowadzono je w październiku i listopadzie na próbie 2 191 gospodarstw rolnych) spodziewają się, że ich sytuacja finansowa w kolejnym kwartale ulegnie znacznemu pogorszeniu – przewidują spadek przychodów z produkcji, oszczędności i wzrost zadłużenia. 

– Oceniając ogólnie obecną sytuację w polskim rolnictwie na podstawie wyników badania koniunktury, przeprowadzonego w październiku i listopadzie, należy określić ją jako złą, niewiele lepszą niż w kryzysowych latach 2008-2009. Kolejny kwartał najprawdopodobniej nie przyniesie poprawy – podsumowują autorzy badania zapowiadając jednocześnie, że jego szczegółowe wyniki  zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH „Koniunktura w rolnictwie. IV kwartał 2022 (Badanie okresowe nr 137)”.
źródło: SGH
fot. ilustracyjne: Pixabay
grafika: SGH


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)