Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Spotkania tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

30 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na Działanie „Współpraca”. Pracownicy OODR w Łosiowie od dwóch lat szykują się do tego naboru przeprowadzając spotkania z rolnikami, przedsiębiorcami i naukowcami w celu wyszukania innowacji w rolnictwie i tworzenia grup operacyjnych.

4 maja 2022, 14:47
W dn. 6–8 kwietnia 2022 odbyły się trzy spotkania tematyczne: W Kamieniu Śląskim, Opolu i budynku głównym OODR w Łosiowie. Przybyło na nie po dwudziestu potencjalnych członków grup operacyjnych tworzących Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie. Spotkania prowadził dr Mariusz Drożdż, broker innowacji w OODR w Łosiowie.

- Działanie Współpraca dotyczy wprowadzania innowacji do rolnictwa, zarówno w kwestii nowego czy też ulepszonego produktu, zmodernizowania linii technologicznej, metody organizacji czy marketingu – mówi dr Mariusz Drożdż. - Grupy, które się zwiążą umowami konsorcjum będą musiały najpierw uzyskać z uczelni opinie o innowacyjności. Jest ona zaliczana do kosztów ogólnych, które są refundowane w stu procentach, podobnie jak koszty badawcze. W tym naborze z 50 na 70% refundacji podniesiono również koszty inwestycyjne, a koszty bieżące wynoszą 20%.

- Na terenie województwa opolskiego został wspaniale zrealizowany szereg wniosków inwestycyjnych – mówi Tomasz Musielak, Zastępca Dyrektora OODR w Łosiowie. – Inwestycje te doskonale sprzyjają produkcji, bo powstało już u nas 11 grup w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw.  Mam nadzieję, że pojawią się również grupy, które sięgną po środki na innowacje badawcze.

 

Rolnicy jak najbardziej na TAK


Kolejne spotkanie organizowane przez brokera innowacji w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego udowadnia, że zainteresowanie tym programem jest spore.

- Jako stadnina koni jesteśmy zainteresowani zarówno rozwojem puli genetycznej, którą mamy, jak i wprowadzaniem do niej innowacji. Jesteśmy otwarci na każde tego typu działanie – mówi Łukasz Pomykała ze Stadniny Koni Prudnik. 

- Ciekawe tematy. Musimy jeszcze pomyśleć, jakie innowacje wprowadzić – dodaje Jan Cichoń, prowadzący gospodarstwo rolne w Rozkochowie.

- To trafiony pomysł w dzisiejszych czasach. Otrzymaliśmy dziś dużą dawkę informacji – mówi Krzysztof Barton, prowadzący gospodarstwo rolne we Wróblinie. 

- Na takich szkoleniach powinni znajdować się i naukowcy i praktycy oraz podmioty, które chcą skorzystać z projektów, dlatego, że razem musimy ten projekt stworzyć – mówi dr Daria Hołodnik z Politechniki Opolskiej. – My jesteśmy od tego, żeby dobrze naukowo udowodnić innowację i przyporządkować ją do danej dyscypliny wiedzy oraz ukorzenić, dać podstawy do tego, żeby ta innowacyjność miała naukowy wymiar.

- Uniwersytet Opolski mając świadomość trzeciej misji uniwersytetu, w więc transferu wiedzy i technologii oraz łączenia świata nauki i biznesu, które mają również wpisywać się w praktyczność nie tylko badań podstawowych, ale również eksperymentalnych, również rozważa możliwość bycia jednym z członków tego typu grup – dodaje dr inż. Iwona Pisz, dyr. Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii na Uniwersytecie Opolskim. – Mam nadzieję, że uda nam się sięgnąć po środki, które pozwolą na wypracowanie innowacji. 

W trakcie spotkań dołączył online dr Aleksander Bomberski, Krajowy Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który udzielał odpowiedzi na pytania w kwestii zmian w najnowszym rozporządzeniu nt. „Działania Współpraca”

- Ostatnie nabory przeprowadzone w ramach PROW przez ARiMR pokazały, że województwo opolskie ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o struktury wielopodmiotowe – mówi dr Bomberski. – Chodzi o takie struktury, w których rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z Opolszczyzny oraz sąsiednich województw są żywo zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania „Współpraca” czy tworzenia grup producenckich, konsorcjum czy spółdzielni na rzecz innowacji w rolnictwie lub wprowadzania na rynek nowych produktów rolnych. 

Spotkania miały również na celu zainicjowanie powołania zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie w ramach programów badawczo-rozwojowych przez Grupy Operacyjne EPI. Operacja zakłada ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Działanie „Współpraca” realizowane w ramach PROW-u 2014-2020 dotyczy wprowadzania różnych innowacji do praktyki. Ma to służyć przede wszystkim podniesieniu dochodowości tych gospodarstw. Mogą one liczyć maksymalnie na 6 mln zł refundacji kosztów ogólnych, badawczych i inwestycyjnych. Mogą je przeznaczyć na wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt i pracowników naukowych, ale przede wszystkim dokonać inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę budowlaną, która będzie niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów operacji. 

Nabór na te projekty będzie trwał do 15 czerwca 2022 roku, a siedem miesięcy później ARiMR opublikuje listę rankingową projektów grup operacyjnych. Ministerstwo Rolnictwa planuje zwiększenie alokacji środków na to działanie o 30 mln euro na okres przejściowy PROW 2014-2020 oraz WPR 2021-2027. Ostatni wniosek o płatność musi wpłynąć do siedziby ARiMR przed 31 grudnia 2024 r. 

dr Mariusz Drożdż


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)