StoryEditor

Sprzedaż z gospodarstwa – będzie łatwiej!

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje rządowy projekt ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
22.02.2016., 15:02h

Celem projektowanej ustawy jest stworzenie rzeczywistych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności dla polskich rolników. Odbiorcą finalnym mają być konsumenci końcowi żywności, która będzie uzyskana w całości lub części z surowców pochodzących z uprawy, hodowli czy chowu prowadzonych przez rolnika.

– Ma to być zorganizowane na podobnych warunkach, jakie mają rolnicy w innych krajach unijnych – podkreśliła Ewa Lech, wiceminister rolnictwa podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie.

Na mocy nowej ustawy zostaną wyłączone kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powyższym zakresie i powierzone:

  • w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego – Inspekcji Weterynaryjnej;
  • w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Oznacza to, że usunięte będą dotychczasowe wątpliwości w zakresie kompetencji pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Inspekcją Sanitarną, jeśli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego.

Wiceminister Lech podkreśliła, że projektowana ustawa wprowadzi również zwolnienie z opodatkowania sprzedaży określonej ilości przerobionych produktów producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Chodzi o produkty z własnej uprawy, hodowli czy chowu, pod warunkiem, że nie spowodowuje to zatrudnienia pracowników do tej działalności.

Zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych produktów z własnego surowca, umożliwi rezygnację z wprowadzonego w 2016 r. 2% podatku i poprawę dochodu. W myśl założeń projektowana ustawa mogłaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Na podstawie materiałów MRiRW opr. pł

Fot. MRiRW

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 03:03