Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Stopy procentowe w dół! - wszystko za sprawą pandemii koronawirusa

Obrazek

Biorąc pod uwagę zagrożenia dla polskiej gospodarki oraz działania państwa, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe.

Dominika Mulak19 marca 2020, 16:35

RPP zdecydowała obniżyć stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., czyli do poziomu 1,00 proc. Jednocześnie ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,50 proc.,
  • stopa depozytowa 0,50 proc.,
  • stopa redyskonta weksli 1,05 proc.,
  • stopa dyskonta weksli 1,10 proc.

Rada podjęła też decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc., a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej NBP.

„Na początku bieżącego roku w gospodarce światowej utrzymywał się relatywnie niski, choć stabilny wzrost gospodarczy. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa perspektywy globalnej koniunktury wyraźnie się pogorszyły w ostatnim okresie. Wprowadzane przez wiele państw działania zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym ograniczenia w transporcie i funkcjonowaniu sektora usług, a także pogorszenie nastrojów konsumentów i firm przyczyniają się bowiem do osłabienia bieżącej aktywności w wielu gospodarkach. Aktualne prognozy sugerują, że w dalszej perspektywie nastąpi poprawa koniunktury, jednak jej tempo będzie zależało od skuteczności działań hamujących epidemię, a także wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dłuższym okresie.” – czytamy w komunikacie.

Więcej na: www.wiadomoscihandlowe.plPicture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)