Studiuj rolnictwo na najwyższym poziomie!

Studiuj rolnictwo na najwyższym poziomie!

Jedyne takie studia podyplomowe w Polsce! Razem z IRWiR PAN zapraszamy na Rural studies, Agro studies i Studia samorządu lokalnego.

r e k l a m a

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza na studia podyplomowe. W ofercie między innymi:

  • Rural studies to interdyscyplinarne studia podyplomowe z przygotowawczym programem doktoranckim z nauk ekonomicznych, realizowane w IRWiR PAN w Warszawie. Studia oferują wiedzę, kompetencje i umiejętności kluczowe do rozumienia przemian społecznych i gospodarczych, których waga jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również całego społeczeństwa. Udział w Rural studies mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów.

  • Agro studies to studia podyplomowe realizowane w IRWiR PAN w Warszawie dające możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz takim, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prowadzenia działalności rolniczej. Udział w Agro studies mogą wziąć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich.


  • Studia samorządu lokalnego to studia podyplomowe kierowane do obecnej kadry samorządowej średniego i wyższego szczebla kierowniczego oraz do osób rozpoczynających, bądź chcących rozpocząć swoją aktywność w strukturach zarządczych jednostek samorządu terytorialnego (przyszłych wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, ich zastępców, starostów, członków zarządu powiatu, sekretarzy gmin i powiatów itp.). O przyjęcie na studia podyplomowe ubiegać się mogą osoby, które ukończyły szkołę wyższą i posiadają przynajmniej dyplom licencjata (niezależnie od kierunku ukończonych studiów) i które pragną uzyskać informacje niezbędne do zarządzania gminą.


Planowany termin uruchomienia studiów to październik 2017 r. Forma studiów, organizacja i czas trwania oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są TUTAJ.
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii