StoryEditor

Suszowe 2023: Prosta instrukcja wypełnienia wniosku! [PORADNIK Księgowej Rolnika]

Wsparcie z tytułu suszy w 2023 roku wiąże się z kilkoma komplikacjami ze względu na dwie możliwości złożenia wniosku o oszacowanie strat. O czym trzeba pamiętać i jakich terminów pilnować? Przedstawiamy poradnik krok po kroku.
10.08.2023., 12:08h

Suszowe 2023: dwie możliwości

Tegoroczna procedura wnioskowania o oszacowanie suszy jest odpowiedzią na wiele protestów rolników w kwestii błędnie działającej aplikacji suszowej. W bieżącym roku rolnik miał dwie możliwości zawnioskowania o oszacowanie suszy na jego polach:

  1. Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) lub
  2. Złożyć wniosek do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu) oraz poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) 

Oznacza to, że w przypadku wybrania drugiej opcji rolnik będzie miał nieco więcej pracy niż dotychczas. Przyjmowanie wniosków do urzędu gmin o powołanie komisji do szacowania suszy na polach zostało zakończone. Nie oznacza to jednak, że dla tych rolników procedura suszowa dobiegła końca. 

O czym należy pamiętać? Jakich terminów pilnować?

Opcja 1: Składamy wniosek wyłącznie za pomocą aplikacji suszowej

  • Logujemy się w dowolnym momencie do aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, za pomocą swojego profilu zaufanego. Następnie zatwierdzamy swoje dane i importujemy dane z eWniosek Plus oraz z IRZ Plus (o ile posiadamy zwierzęta). Wprowadzamy dane producenta i przechodzimy do zakładki informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy. W zakładce tej musimy „wyodrębnić” każdą uprawę, określić grupę upraw, powierzchnię i nadać % suszy, która wystąpiła w naszej opinii na uprawie. Jeśli wszystkie uprawy zostaną wyodrębnione pozytywnie, w podglądzie pojawi się % i powierzchnia uprawy. Przy każdej uprawie możemy dodać zdjęcie danej uprawy. 
  • W drugiej zakładce należy uzupełnić informację o produkcji zwierzęcej. Co istotne, przy kosztach w produkcji zwierzęcej spowodowanych suszą obligatoryjnie należy dołączyć skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
  • Trzecia zakładka to informację o ubezpieczeniu. Możemy dołączyć maksymalnie 5 dokumentów, przy czym każdy z nich może mieć maksymalną wielkość 2MB.
  • Na koniec przechodzimy do podsumowania wniosku oraz jego wysyłki. Wniosek zatwierdzić, podpisać i wysłać możemy dopiero po 20-tym września.

Opcja 2: Składamy wniosek do gminy a następnie poprzez aplikację suszową

  • W przypadku kiedy złożyliśmy wniosek do gminy o powołanie komisji powinniśmy w pierwszej kolejności poczekać na powołanie komisji. Jeżeli rolnik zdecydował się na złożenie wniosku do komisji gminnej, zobowiązany jest zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie maksymalnie do 2 miesięcy od złożenia wniosku, jednak nie później niż do czasu zbioru uprawy. 
  • Może się więc okazać, że komisja nie zdąży przeprowadzić lustracji na większości z pól. Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Po otrzymaniu raportu, rolnik musi samodzielnie wprowadzić dane z raportu do aplikacji suszowej.  Odbywa się to analogicznie jak w pierwszym przypadku, jednak na podstawie oszacowanych przez komisję strat. 

Agata Stachowiak
fot. archiwum PWR

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 04:11