Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Szczegóły Krajowego Planu Odbudowy - ile pieniędzy i na co?

Obrazek

Wiemy ile i na co ministerstwo rolnictwa wyda pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Znamy też odpowiedź na pytanie, czy na dofinansowanie może liczyć Krajowa Grupa Spożywcza oraz port przeładunkowy Bydgoszcz -Emilianowo.

wk11 czerwca 2021, 18:10

Pod koniec kwietnia rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), czyli dokument wdrożeniowy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania (RRF), którego budżet wynosi prawie 162 mld zł (35,97 mld euro) finansowany z części dotacyjnej i pożyczkowej.


Na co wydamy miliardy?

W projekcie KPO przekazanym do opinii Komisji Europejskiej MRiRW wskazane jest jako koordynator lub resort współodpowiedzialny za wdrożenie następujących inwestycji:

  • Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu – inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 1,267 mld euro;
  • Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego - inwestycja koordynowana przez MRiRW wspólnie z MEiN; cały budżet inwestycji to 420 mln euro, z czego część szacowana na 115 mln euro zostanie przeznaczona na komponent MRiRW -Budowa potencjału w sektorze żywnościowym;
  • Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich– inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 204 mln euro;
  • Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich – inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 667 mln euro;
  • E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie. Inwestycja koordynowana przez MRiRW wspólnie z KPRM; cały budżet inwestycji to 420 mln euro, z czego część szacowana na 130,71 mln euro zostanie przeznaczona na komponent MRiRW e-rolnictwo.


Dla kogo pomoc?

O szczegóły planowanych inwestycji zapytali posłowie Dorota niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy chcieli wiedzieć czy na dofinansowanie z KPO może liczyć Krajowa Grupa Spożywcza, Jurajski Agro Fresh Park oraz port przeładunkowy/terminal Bydgoszcz-Emilianowo.

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że w ramach inwestycji planuje się projekty wyłaniane wyłącznie w trybie otwartych naborów. 


- Nie ma w tej inwestycji listy projektów indykatywnych, z góry planowanych do wdrożenia. Z tego też względu w ramach inwestycji nie uwzględniano wydatków związanych z finansowaniem Narodowego Holdingu Spożywczego (zwanego tez Krajową Grupą Spożywczą) oraz Jurajskiego Agro Fresh Parku – napisał R. Bartosik.

Z kolei Budowa Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo została zgłoszona przez MRiRW do koordynatora prac nad KPO. W trakcie procedowania projektu przez grupy robocze ds. oceny projektów KPO został on dołączony do wiązki „Projekty intermodalne”, gdzie projekty będą wybierane w formule konkursowej zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi stosowanymi dotychczas przy konkursach przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)