StoryEditor

Szczegóły Krajowego Planu Odbudowy - ile pieniędzy i na co?

Wiemy ile i na co ministerstwo rolnictwa wyda pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Znamy też odpowiedź na pytanie, czy na dofinansowanie może liczyć Krajowa Grupa Spożywcza oraz port przeładunkowy Bydgoszcz -Emilianowo.
11.06.2021., 18:06h

Pod koniec kwietnia rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), czyli dokument wdrożeniowy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania (RRF), którego budżet wynosi prawie 162 mld zł (35,97 mld euro) finansowany z części dotacyjnej i pożyczkowej.


Na co wydamy miliardy?

W projekcie KPO przekazanym do opinii Komisji Europejskiej MRiRW wskazane jest jako koordynator lub resort współodpowiedzialny za wdrożenie następujących inwestycji:

  • Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu – inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 1,267 mld euro;
  • Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego - inwestycja koordynowana przez MRiRW wspólnie z MEiN; cały budżet inwestycji to 420 mln euro, z czego część szacowana na 115 mln euro zostanie przeznaczona na komponent MRiRW -Budowa potencjału w sektorze żywnościowym;
  • Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich– inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 204 mln euro;
  • Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównow...
Pozostało 63% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 14:57