Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Szkody dzikich zwierząt na kwotę 13,5 mln zł

Obrazek

Według danych Ministerstwa Środowiska, od stycznia do listopada 2014 roku Skarb Państwa wypłacił 13,5 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, rysie, żubry i niedźwiedzie. Ale zdecydowana większość tej kwoty, bo prawie 90 proc, dotyczy szkód wyrządzonych przez bobry. Populacja tych zwierząt rośnie w dużym tempie z roku na rok, dlatego też ciągle zwiększa się liczba szkód przez nie wyrządzanych.

Bartłomiej Czekała20 stycznia 2015, 11:14

Kwota wypłacanych rokrocznie odszkodowań stale rośnie. W 2013 roku było to 16 mln zł, w 2012 roku – 13,7 mln zł, a w 2012 roku – 12,3 mln zł.

Jak dotychczas Skarb Państwa odpowiada jedynie za szkody wyrządzone przez bobry i żubry w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwach leśnych. Natomiast w przypadku wilków, rysiów i niedźwiedzi, odpowiedzialność Skarbu Państwa dotyczyła strat w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Teraz ma się to zmienić. Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który zakłada odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry niezależnie od rodzaju mienia, w którym one powstały. Jest to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 roku, który orzekł, że dotychczasowe brzmienie niektórych zapisów ustawy o ochronie środowiska jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Senacki projekt nie spodobał się w resorcie środowiska. Jego wiceszef Piotr Otawski uważa, że zmiany w ustawie powinny być bardziej kompleksowe i powinna być w nich także ujęta odpowiedzialność podmiotu, który o takie odszkodowanie się ubiega. Otawski tłumaczy, że Skarb Państwa chce uniknąć sytuacji, w której będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody przy pełnej bierności właścicieli lub użytkowników mienia. Jego zdaniem Państwo nie chroni zwierząt tylko w swoim interesie, a ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka.
Projekt tej nowelizacji ustawy o ochronie środowiska trafił już do Rady Ministrów, która  opracowuje swoje stanowisko w tym zakresie. bczPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)