Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Szykują się twarde negocjacje – nie ma zgody na zmiany KE w Krajowym Planie Strategicznym

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa zapowiada twarde negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Planu Strategicznego. Chcemy wprowadzać Zielony Ład, ale bez ograniczania zdolności produkcyjnych polskiego rolnictwa. Nie będzie zgody na wszystkie uwagi Brukseli do PS. Wojna wymusza zmianę podejścia do reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

wk7 czerwca 2022, 08:58

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na interpelację posłów Tadeusza Tomaszewskiego oraz Wiesława Szczepańskiego z Lewicy w sprawie wyzwań stojących przed rolnictwem oraz Wspólną Polityką Rolną w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Wojna zmienia zasady gry

MRiRW zgodziło się z opinią, że wojna w Ukrainie musi przełożyć się na podejście do Wspólnej Polityki Rolnej. Agresja Rosji na Ukrainę, która powoduje przerwanie części dotychczasowych łańcuchów dostaw, wymusza podejmowanie działań mających na celu uniezależnienie się Unii od importu i zapewnienie jej suwerenności żywnościowej. Resort rolnictwa zapewnia, że Polska aktywnie uczestniczy na forum UE w dyskusji na ten temat, wnioskując o ograniczenie niektórych wymogów obowiązkowych w ramach Planu Strategicznego WPR (PS WPR), m.in. warunkowości, które mogą prowadzić do ograniczenia produkcji.

Zielony Ład tak, ale…

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi deklaruje, że chce realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w sposób zgodny ze stanem i potrzebami sektora rolnego, tak, aby zachować jego konkurencyjność oraz potencjał eksportowy. Przesłany do Brukseli projekt Planu Strategicznego WPR przewiduje działania, które nie ograniczają zdolności produkcyjnych polskich rolników i są dostosowane do ich możliwości. Zaproponowano w nim szereg dobrowolnych działań (zarówno w I jak i II filarze) pozwalających na wprowadzenie założeń EZŁ bez szkody dla polskiego sektora rolnictwa. Przykładowo cel zakładający procentową zmianę w obszarze pod uprawami ekologicznymi, aby spopularyzować rolnictwo zużywające mniej środków chemicznych i wypracować dobre praktyki, został określony dla UE na 25%. W Polsce przyjęto realny cel dla rolnictwa ekologicznego na poziomie 7% do 2030 r.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje informacje od Komisji Europejskiej, że zaproponowane wartości realizacji założeń EZŁ są niewystarczające. Komisja Europejska wskazuje na potrzebę podniesienia przez Polskę ambicji, jednak ze względu na obecną sytuację Polska będzie dążyła do utrzymania swojego stanowiska – napisał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem

Wicepremier H. Kowalczyk podkreślił także, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z podstawowych celów krajowej polityki rolnej, a także wdrażanej w Polsce unijnej WPR. - Z tego względu wdrażana obecnie reforma WPR, z uwagi na wystąpienie szokowych zmian w otoczeniu gospodarczo-ekonomicznym europejskiego rolnictwa, wymaga odpowiednich, znaczących działań dostosowawczych, co już wielokrotne Polska sygnalizowała na forum UE – podsumowuje H. Kowalczyk. 

wk

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)