Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Taki zwrot akcyzy jest za mały!

Obrazek

Zaproponowany przez ministerstwo rolnictwa wzrost zwrotu akcyzy do 100 litrów na hektar jest zbyt mały twierdzą producenci zbóż, którzy apelują o jego rzeczywiste urealnienie do poziomu 126 litrów. Ich zdaniem byłaby to również dodatkowa forma pomocy dla poszkodowanych przez suszę.

wk10 sierpnia 2018, 12:15
Jednym z punktów ogłoszonego niedawno przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego „Planu dla wsi” była zapowiedź zwiększenia wsparcia finansowego do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i chowu bydła. W efekcie miałoby to zmniejszyć koszty generowane w polskich gospodarstwach rolnych. Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego ma być zwiększony z obecnych 86 l do 100 l oleju napędowego na hektar. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych docenia tę propozycję Pana Ministra. Jednocześnie jednak stanowczo apeluje o urealnienie tej stawki do rzeczywistego średniego zużycia tj. 126 l ON/ha, gdyż tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce! – napisali do ministra rolnictwa Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

PZPRZ od lat postuluje o przyjęcie takiej właśnie stawki. Stanowisk w tej sprawie otrzymują wszyscy ostatni ministrowie rolnictwa. Otrzymali je także ministrowie z Prawa i Sprawiedliwości, najpierw Krzysztof Jurgiel, a teraz J. K. Ardanowski. Zdaniem Związku niezbędne jest również:
  • podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości 1,17 zł/l;
  • zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy.
Szczegółowe wyliczenia
Producenci zbóż twierdzą, że nawet stawka 100 l ON/ha jest nadal zbyt niska i absolutnie nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym. Związek opiera się tu na szczegółowych wyliczeniach sporządzonych przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, a dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha. Wynika z nich, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu, a także od aktualnej propozycji rządu i wynosi wspomniane 126 l ON/ha. PZPRZ apeluje więc o ustanowienie realnego limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego.
Dodatkowa pomoc suszowa
Warto podkreślić, że zwiększenie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze mogłoby chociaż częściowo zniwelować straty jakie rolnicy ponoszą na skutek częstych w ostatnim okresie przymrozków, nawałnic, suszy czy ASF-u i niejednokrotnie produkcji poniżej kosztów. Jest to szczególnie istotne w kontekście aktualnych doniesień prasowych dotyczących skierowania pomocy bezpośredniej jedynie do rolników, których straty spowodowane suszą przekroczyły 70% – napisał S. Kacperczyk z PZPRZ. 

Związkowcy podkreślają, że w tym roku w Polsce nie ma w praktyce rolników, którzy nie ucierpieliby z powodu suszy lub innych niekorzystnych zjawisk pogodowych. Biorąc to pod uwagę, podwyższenie zwrotu akcyzy byłoby formą wsparcia również dla zdecydowanej większości rolników,  którzy ucierpieli z powodu suszy ale nie są w stanie wykazać strat przekraczających 70%.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)