Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ubezpieczenia rolne: wyszło, jak zwykle

Obrazek

Skoro na ubezpieczenia rolne na ten rok są miliony z budżetu, a MRiRW podpisało umowy z 5 zakładami, to kto zawinił w tym, że nie można było ubezpieczyć się wiosną? Czy zima, która przyszła w kwietniu?

dr Piotr Łuczak20 kwietnia 2017, 17:26

Tegoroczne wiosenne opady śniegu oraz zwłaszcza dotkliwe przymrozki zaskoczyły wielu rolników. Najbardziej tych, którzy wykonali już siewy roślin jarych, zwłaszcza buraków cukrowych. Jednocześnie do naszej redakcji dotarły sygnały, że rolnicy mieli kłopoty z ubezpieczeniem swych upraw w kampanii wiosennej. Skoro są miliony na ten rok z budżetu, a MRiRW podpisało umowy z 5 zakładami, to kto zawinił? Czy zima, która przyszła w kwietniu?

Ostrzegamy od miesięcy

Od dwóch miesięcy ostrzegamy Was w magazynie top agrar Polska i na portalu www.topagrar.pl, że resort rolnictwa sam nie przewidział konieczności modyfikacji ustawy o ubezpieczeniach rolnych, gdyż zbytnio wierzył w pakiety 10 ryzyk. Krytykowali to ubezpieczyciele, długo nie byli wysłuchiwani. Rząd sprawę zamiatał po dywan, twierdząc, że skoro przeznaczy ponad 900 mln zł na ubezpieczenia – ponad czterokrotnie więcej, niż dotychczas – przy refundacji 65%, to sprawa się ułoży. Gdyby to przeforsowano, 65% refundacji w praktyce okazałaby się mrzonką. Nikt z rolników nie kupiłby w takim wypadku tak drogich polis.

Dobrze zatem, że wreszcie rząd wycofał się z tego pomysłu, ale był już wtedy przednówek. Ustawę zmieniono – jak zapowiadaliśmy – bardzo szybko i po cichu (co też zapowiadaliśmy) w marcu br. Prezydent podpisał ją 31.03.br. To pociągnęło za sobą zmiany algorytmów wyliczania szkód w zakładach ubezpieczeniowych i spowodowało, że ubezpieczyciele z akcją ruszyli po 15 kwietnia. To powiedzmy – wersja oficjalna.

A nieoficjalna? Może jednak zakłady nie chciały „ładować” się zbyt wcześnie w ubezpieczenia, skoro prognozy pogody zapowiadały z dużym wyprzedzeniem ochłodzenie na połowę kwietnia? Wszak to kosztowałoby wypłaty z polis…

A zatem, gdy ubezpieczalnie ruszyły po połowie kwietnia – jeśli dodamy dwa tygodnie karencji od daty zawarcia polisy – ubezpieczenie uprawy zacznie się liczyć praktycznie od maja. I wyszło, jak wyszło. Rolnik został sam ze szkodami…

Poniżej cytujemy informację prasową, jaką dziś przysłało MRiRW:

„W związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od skutków przymrozków wiosennych wyjaśniamy, że ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn.zm.).

Ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65 % dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. Zmiana ta jednak w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od  skutków przymrozków wiosennych.

W grudniu 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,
  2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
  3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
  5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

umowy na realizację dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od początku 2017 r.
Na podstawie tych umów możliwe było od początku roku zawieranie przez producentów rolnych umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia na warunkach obowiązujących do 31 marca br. W pracach nad zmianą ustawy uczestniczyli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele producentów rolnych i na bieżąco byli informowani o projektowanych zmianach w celu płynnego wprowadzenia tych zmian w życie od 1 kwietnia br.

Wiosenną sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach, korzystniejszych dla producentów rolnych, w szczególności dla właścicieli sadów, rozpoczęło od 10 kwietnia br. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pozostałe zakłady ubezpieczeń rozpoczęły sprzedaż polis ubezpieczenia od 15 kwietnia br.

W roku 2016 producenci rolni, po wyczerpaniu limitu dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia, mogli zawierać umowy ubezpieczenia na warunkach komercyjnych zarówno z zakładami ubezpieczeń, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał podpisane umowy na 2016 r., jak i wszystkimi pozostałymi zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenie upraw rolnych od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W 2016 roku umowy ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych od ryzyka przymrozków wiosennych wykupiło 0,35 % producentów owoców, co stanowiło ok 1,6 % wszystkich umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych zawartych w 2016 r.”Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)