StoryEditor

Ustawa o obrocie gruntami rolnymi - ziemia rolna także dla nierolników

Rząd szykuje poluzowanie restrykcji związanych z nabywaniem ziemi rolniczej. Grunty do 1 hektara będą mogły nabywać także osoby, które nie są rolnikami. Projekt ustawy jest spodziewany w Sejmie jeszcze w tym roku.
21.11.2018., 09:11h
O sprawę dopytywała w interpelacji posłanka Aldona Młyńczak, która stwierdziła, że obecny system spotkał się z wieloma zastrzeżeniami przedstawicieli środowisk rolniczych, a przyjęte niedawno prawo było oceniane negatywnie m.in. przez osoby zainteresowane kupnem ziemi w celach prywatnych.

Jednak zdaniem resortu rolnictwa ta teza jest nieprawdziwa, gdyż wprowadzone w 2016 r. prawo, które wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych oraz ograniczało nabywanie prywatnych. „Przeciwnie, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpływa i wpływało szereg wypowiedzi (dokumentów, głosów poparcia), w których rolnicy wypowiadali się z uznaniem odnośnie wprowadzanych ograniczeń. Niewątpliwie pojawiały się też głosy krytyczne, ale były one wypowiadane przez tych, którym nieruchomości rolne służyły wcześniej jako lokata kapitału, a zmienione przepisy utrudniały lub uniemożliwiały realizację zaplanowanych celów gospodarczych. Należy przy tym podkreślić, że ziemia rolna jest miejscem pracy rolnika i powinna być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie” - napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Szymon Girzyński.

Nie mniej jednak, po dwóch latach obowiązywania ustawy, cześć głosów krytycznych resort rolnictwa zamierza wziąć pod uwagę i nieco poluzować obecne przepisy ograniczające nabywanie ziemi rolnej. Projekt ustawy jest już gotowy i obecnie resort rolnictwa analizuje uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Następnie przygotowana zostanie ostateczna wersja ustawy, która zostanie skierowany pod obrady rządu. Projekt zmian jest spodziewany w Sejmie jeszcze w tym roku.

Jego celem będzie „nieznaczne złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi”. Obecnie co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik. Nie zmieniając tego ogólnego wymogu planowane jest wprowadzenie rozwiązań, na podstawie których nieruchomości rolne o niewielkiej powierzchni, czyli do 1 hektara, czy też położone w granicach administracyjnych miast, będą mogły być nabywane również przez inne osoby.

Ponadto w projekcie rząd proponuje:
  • rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu tej ustawy,
  • ułatwienie w nabywaniu nieruchomości rolnej przez spółdzielnię produkcji rolnej oraz członka takiej spółdzielni,
  • umożliwienie nabywania nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez „młodego rolnika”, powiększającego w ramach przyznanej mu pomocy gospodarstwo rolne.

Rząd chce utrzymać zasadę, zgodnie z którą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Ale jednocześnie przewiduje się modyfikację polegającą na tym, że spod jej działania wyłączone zostaną nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha oraz nieruchomości rolne, przeznaczone na cele inne niż rolne.    wk
Fot. Walerowska
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 15:53