Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

W cieniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych

Obrazek

Ponad 300 najbardziej prężnych hodowców debatowało w poniedziałek w Toruniu, między innymi na temat planowanego zakazu hodowli norek i lisów, programu certyfikacji hodowli oraz wyników najnowszych badań opinii publicznej, dotyczących prowadzenia hodowli. 

5 września 2017, 08:22
4 września przedstawiciele polskiej branży hodowców zwierząt futerkowych spotkali się Toruniu. Od wielu lat udział Polski w światowej produkcji skór na futra rośnie i obecnie wynosi ponad 17%.


Dzięki temu Polska stała się drugim największym producentem w tej branży zaraz po Danii. To niewątpliwy sukces polskiego rolnictwa, także w kategorii eksportu. Niemal 100% polskiej produkcji eksportowane jest zagranicę, co stanowi 4% wartości całego polskiego eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego i 7% eksportu produktów leśnictwa, rolnictwa i rybactwa. 

Brutalny zakaz 

Ten niewątpliwy sukces polskich rolników może zostać przerwany wprowadzeniem nowego prawa o ochronie zwierząt, które ma zakazać hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Według szacunków ekonomistów, w efekcie prace może stracić około 10 000 osób bezpośrednio zatrudnionych na fermach i 40 000 z branż i firm powiązanych z branżą.


- Branża hodowców zwierząt futerkowych to przykład światowego sukcesu tej gałęzi polskiego rolnictwa. Mamy nadzieję, że nowe regulacje nie przeszkodzą nam w dalszym dynamicznym rozwoju, tworzeniu kolejnych miejsc pracy, a także rozwoju społeczności lokalnych, w których działają hodowle – powiedział Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. 

Poparcie opinii publicznej 

Najnowsze badania opinii publicznej, przeprowadzone wśród społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny w pobliżu farm zwierząt futerkowych przez IPSOS na zlecenie FUR EUROPE (organizacji zrzeszającej krajowe związki hodowców) wskazują, że blisko 55% z tej grupy pozytywnie ocenia wpływ hodowli na rozwój lokalnego biznesu. Ponadto 79% respondentów z tej grupy potwierdza, że hodowle generują miejsca pracy. 

Obowiązkowa certyfikacja

Hodowcy rozmawiali również o wdrożeniu systemu certyfikacji hodowli „WelFur”. To najbardziej zaawansowany program dobrostanowy zwierząt na świecie. Został opracowany przez naukowców z 7 europejskich, czołowych uniwersytetów. Celem tego programu jest utrzymywanie hodowli na wysokim poziomie. Od 2020 roku fermy, które nie wdrożą tego programu nie będą w stanie sprzedawać wyprodukowanych przez siebie futer.    wk

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy