StoryEditor

Wezwania do wojska na 2024 r. Co ze służbą rolników?

Pojawiło się rozporządzenie ministra obrony narodowej odnośnie wzywania cywilów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2024. Czy rolnicy będą musieli odbyć służbę wojskową?
04.10.2023., 09:10h
Wezwania na komisję wojskową w roku 2024, według rozporządzenia ministra obrony narodowej rozpoczną się od 1 stycznia, a sam termin kwalifikacji wojskowej ma nastąpić 12 stycznia 2024 roku. Okres, w jakim trwać ma kwalifikacja wojskowa to termin od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Kto musi stawić się na kwalifikacji wojskowej?

Na kwalifikacji wojskowej muszą stawić się mężczyźni, którzy urodzili się w roku 2005 i mają ukończone 19 lat.
Dodatkowo treść rozporządzenia informuje o tym, że do kwalifikacji wojskowej będą musieli się stawić:
 • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności w obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej w tym:
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Co z kobietami, czy otrzymają wezwania do wojska?

Nabór do wojska kobiet, będzie obejmował kobiety urodzone w latach od 1997 do 2005, które posiadają kwalifikację mogące się przydać w czasie trwania służby i dotyczy to kobiet, które:
 • wcześniej nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej,
 • w latach 2023-2024 ukończą studia lub szkoły zawodowe, gwarantujące nabycie stosownych kwalifikacji.
Kierunki studiów, które musiałyby ukończyć kobiety, by otrzymać wezwanie na kwalifikację wojskową to:
 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • fizjoterapia,
 • kierunek lekarski,
 • kierunek lekarsko-dentystyczny,
 • pielęgniarstwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • weterynaria,
 • kierunki związane z kształceniem w zakresie psychologii.

Czy można nie stawić się na komisję wojskową?

Warunkiem niestawienia się na komisję wojskową w pierwotnie wyznaczonym terminie, jest możliwe pod warunkiem, że okaże się dokumenty usprawiedliwiające tę nieobecność.

Jeżeli powodem niestawienia się są kłopoty zdrowotne, wtedy trzeba przynieść dokumentację medyczną zebraną w czasie ostatnich 12 miesięcy. To samo dotyczy osób, które są trwale niezdolne do czynnej służby.

Osoby, których ww. sytuację nie dotyczą, a na wezwaniu się nie stawią, będą zobowiązane do zapłacenia grzywny lub zostaną doprowadzone przymusowo.

Co z rolnikami, czy zostaną wezwani na służbę wojskową?

Nie wyszczególniono pozycji w rozporządzeniu, w której mowa byłaby o przymusowym wzywaniu rolników do odbycia służby wojskowej. Jednak nie można traktować tego jako dowodu, że rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku stawienia się przed komisją wojskową.

Oprac. Na podst. Justyna Czupryniak
Źródło: gov.pl/ tygodnik-rolniczy
Fot: envato.elements
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 12:05