StoryEditor

Wnioski o dopłaty do nawozów – wydłużony termin naboru!

Rząd przedłuży możliwość składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o dopłaty do nawozów. To wyjście naprzeciwko prośbom rolników, których zdaniem obecny termin jest zbyt krótki. Sprawdź szczegóły!
29.04.2022., 09:04h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej czasu dla rolników

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływały ostatnio sygnały o potrzebie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami producenci rolni mogą składać wnioski o powyższą pomoc do dnia 16 maja.

"Komisja Europejska podjęła decyzję o zgodności pomocy określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze wspólnym rynkiem 19 kwietnia br. A zatem zasadne jest wydłużenie terminu składania wniosków" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. z dnia 16 maja do dnia 31 maja br.

Procedura składania wniosku

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika na jego wniosek złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 31 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym Agencji. A za datę jego złożenia uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego ARiMR. W przypadku złożenia wniosku po 31 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Formularz wniosku jest udostępniony na stronie ARiMR.

Jak wypełnić wniosek i obliczyć stawki dopłaty? Szczegóły tutaj!


wk
fot. Sierszeńska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 14:22