StoryEditor

Wynagrodzenia lekarzy weterynarii są niedopuszczalne!

  Lekarze weterynarii sprzeciwiają się zaproponowanym przez rząd stawkom wynagrodzeń. Ich zdaniem są one nie do przyjęcia a żadna grupa lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone nie może zostać poszkodowana w wyniku proponowanych zmian.
15.07.2022., 14:07h

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”.

Jakie stawki wynagrodzenia ?

W dokumencie proponuje się, aby godzinna stawka wyznaczonego lekarza weterynarii wynosiła 68 zł (stawka podstawowa) a dla osoby wykonujących czynności pomocnicze 45 zł (stawka podstawowa). Od tej zasady są wyjątki ponieważ np. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach z automatyczną przesuwową taśmą lekarze weterynarii wynagradzani są od sztuki zwierzęcia. Np. 12,10 zł od sztuki bydła, 4,48 zł od sztuki świni lub 5 groszy od sztuki drobiu. Z tym że wynagrodzenie za rozpoczęty nadzór każdorazowo nie może być niższe niż 68 zł.

W ocenie skutków regulacji ministerstwo rolnictwa podało, że w przypadku czynności takich jak sekcja, obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę podwyższono dotychczas obowiązujące stawki o 60-276%.

Sprzeciw lekarzy weterynarii

W sprawie rozporządzenia 12 lipca odbyły się już rozmowy z Krajową Izbą Lekarsko-Weteryna...

Pozostało 61% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 19:56