StoryEditor

Czasowe odbieranie zwierząt - kto poniesie koszty, gdzie trafią zwierzęta?

Organizacje rolnicze uważają, że przepisy dotyczące tzw. interwencyjnych odbiorów przez organizacje społeczne są dyskryminujące oraz niekonstytucyjne. Proponują, aby możliwość czasowego odbioru zwierzęcia w sytuacji zagrożenia jego życia mógł dokonać jedynie powiatowy lekarz weterynarii.
17.04.2024., 13:34h

8 organizacji rolniczych skupionych w inicjatywie #HodowcyRazem wysłało pismo na ręce Dariusza Salamończyka Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP w związku z konsultacjami publicznymi poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt.

Czasowe odbieranie zwierząt właścicielom

Organizacje hodowców pozytywnie oceniają zaproponowane w ustawie zapisy dotyczące uregulowania kwestii czasowego odbierania zwierząt właścicielom. Jej autorzy uznali, że w sytuacji niecierpiącej zwłoki zagrożenia życia zwierzęcia gospodarskiego może je odebrać:

  • powiatowy lekarz weterynarii,
  • policjant,
  • strażnik gminny.

z wyłączeniem przedstawiciela organizacji społecznej.

Zobacz także: Strategia dla polskiego mleczarstwa: co będzie zawierać i kiedy zostanie opublikowana?

Jednak zdaniem organizacji hodowlanych w uwagi na specyfikę wymogów dotyczących chowu i hodowli zwierząt gospodarskich należy wykreślić z tego przepisu także funkcjonariusza policji i strażnika gminnego oraz wprowadzić przepis, że czasowego, interwencyjnego odbioru zwierzęcia gospodarskiego może dokonać wyłącznie powiatowy lekarz weterynarii.

Alternatywnie można doprecyzować ten przepis, że w przypadkach nieciepiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie u właściciela lub opiekuna zagraża życiu zwierzęcia, policjant lub strażnik gminny zabezpiecza zwierzę w miejscu jego pobytu do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii. I dopiero on w przypadku potwierdzenia, iż zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki zagrożenia życia zwierzęcia odbiera je i niezwłocznie, nie później niż w najbliższym dniu roboczym przekazuje je wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wraz z zawiadomieniem o dokonanym odbiorze.

Gdzie trafią odebrane zwierzęta?

Zdaniem hodowców w ustawie należy także uregulować kwestię gdzie trafia czasowo odebrane zwierzę gospodarskie. I powinno to być inne gospodarstwo rolne zarejestrowane w systemie IRZplus prowadzonym przez ARiMR. Z kolei Powiatowy Inspektor Weterynarii powinien zapewnić możliwości przemieszczenia zwierząt z poszanowaniem zasad ochrony zdrowia zwierząt

Kto ponosi koszty czasowego odebrania zwierząt?  

Hodowcy pozytywnie oceniają także próbę uregulowania kwestii obciążania kosztami czasowego odebrania zwierząt. Ich zdaniem kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt można obciążyć wyłącznie osoby prawomocnie skazane za znęcanie się nad tymi zwierzętami. Szczególnie ważne jest tu wprowadzenie rozporządzenia MRiRW, które wprowadziłoby jednakowe stawki utrzymania dla czasowo odebranych zwierząt danego gatunku. Ukróci to eskalowanie nieuzasadnionych kosztów i różnicowanie ich w zależności od „uznania” podmiotu przechowującego zwierzę.

image

Perspektywy na rynku mleka: czy gospodarstwa powinny się dalej rozwijać?

Kogo wykreślić z podmiotów upoważnionych?

Jednak zdaniem hodowców nowelizacja pomimo dobrego kierunku zmian proponuje nadmierne skomplikowanie przepisów dotyczących czasowego odbierania zwierząt. Szczególnie oczekiwanym rozwiązaniem ucinającym wszelkie nieporozumienia oraz nadinterpretacje przepisów byłoby całkowite wykreślenie "upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej” z wykazu podmiotów uprawnionych do czasowego odebrania zwierzęcia także domowego.

- Jest bowiem wręcz niedopuszczalne w państwie prawa, aby w związku z powołaniem się na niewystarczające siły służb państwowych - w tym przypadku państwowej inspekcji weterynaryjnej - wydawać część społeczeństwa – rolników - na opresyjne działanie podmiotów niepaństwowych – napisało w oświadczeniu 8 organizacji rolniczych, które uznały przepis dotyczący tzw. interwencyjnych odbiorów przez organizacje społeczne za dyskryminujący i niekonstytucyjny.

 

wk

Fot:Urban

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 05:03