StoryEditor

Zapraszamy na IV Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej

Zapraszamy na IV Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a nasza Redakcja objęła patronat medialny.
16.06.2021., 13:06h
Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności są gwarancją zapewnienia krajom bezpieczeństwa żywnościowego pod względem ilości i jakości przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Zadanie nie jest łatwe. Dynamiczne zmiany w ekosystemach, takie jak rozwój technologiczny, internacjonalizacja i globalizacja łańcuchów dostaw czy zmiany społeczne utrudniają to zadanie, a warunki niepewności wywołane pandemią COVID-19 jeszcze bardziej uwydatniły wszystkie wyzwania. 

Zmiany zachodzące w globalnych łańcuchach dostaw wywołały gorącą dyskusję zarówno wśród praktyków, jak i naukowców, którzy wspólnie podejmują się wypracowania rozwiązań, które pozwoliłyby przewidzieć takie sytuacje w przyszłości lub przynajmniej częściowo im przeciwdziałać lub złagodzić ich skutki. Właśnie te tematy podjęte zostaną podczas IV Międzynarodowego Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021.

Forum organizowane przez Katedrę Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki, a przede wszystkim dąży do zbliżenia tych środowisk w celu wypracowania wspólnego modelu transferu wiedzy i doświadczeń na forum krajowym i międzynarodowym. 

Głównymi blokami tematycznymi na tegorocznym Forum będą: 
1) Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności 
2) Zastosowanie nowych technik i technologii 
3) Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w sektorze rolno-spożywczym 
4) Klastry w sektorze agrobiznesu i ich rola dla zrównoważonego ŁDŻ 
5) Prawne determinanty funkcjonowania ŁDŻ 
6) Społeczna odpowiedzialność w podmiotach agrobiznesu 
Forum zakłada interdyscyplinarne a zarazem holistyczne podejście, które pozwoli na ujęcie problematyki konferencji w sposób ciekawy zarówno dla naukowców, jak i praktyków. W tej edycji Forum, wiodącym nurtem będą między innymi analizy związane z funkcjonowaniem ŁDŻ w warunkach niepewności pogłębionej kryzysem spowodowanym przez COVID-19. 

Udział w spotkaniu online (bez prezentacji) jest zwolniony z opłat. Rejestracja potrwa do 21.06.2021. Oficjalnym językiem Forum będzie angielski, zaplanowane zostały również sesje w języku polskim. 
Więcej informacji znajduje się na załączonej ulotce oraz na stronie konferencji: www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics

W tym miejscu znajdziecie Państwo formularz rejestracyjny: 

Zapraszamy!
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 02:49