StoryEditor

Zasiłek opiekuńczy w KRUS znów będzie przedłużony

Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego przez ubezpieczonych w KRUS ma być znów przedłużone, tym razem do końca roku szkolnego - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
02.06.2021., 15:06h
Projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego do dnia 25 czerwca 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?


Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Chodzi o dzieci w wieku do ukończenia 8 lat lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat. Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ksz, na podst. KPRM
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 13:20