Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Nowe, mniejsze dopłaty, które... mogą zniknąć

Obrazek

Przed plantatorami buraków cukrowych stoi kolejny problem – niepokój o przyszłe dopłaty.

17 października 2014, 14:08

Źródłem obaw są nowe zasady unijnego dofinansowania rolnictwa w latach 2015–2020. W okresie tym sektor cukrowniany wspierać będą środki przyznawane na nowych, mniej korzystnych zasadach.

Mijający sezon to dla plantatorów buraka ostatni rok na starych zasadach przyznawania wsparcia finansowego. Od 2015 r. rolnicy zamiast kwoty 800 euro/ha otrzymają w ramach dopłat powierzchniowych mniej niż połowę, ale i tych pieniędzy mogą za kilka lat nie otrzymywać. Jeśli bowiem powierzchnia upraw buraków w Polsce znacznie wzrośnie, to KE może wstrzymać ten rodzaj dofinansowania. Nowy system przyznawania dopłat uwzględnia kwotę 400 euro, którą otrzyma każdy, kto zdecyduje się na uprawę buraków cukrowych. Rozwiązanie to może więc zachęci część rolników do wprowadzenia do płodozmianu tej rośliny, powodując znaczne zwiększenie krajowego areału buraków cukrowych. Sytuacja ta będzie z kolei sygnałem dla UE do weryfikacji subwencji tej branży.

bieWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)