Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Rekordowo wysokie ceny skupu mleka i rekordowo wysokie koszty jego produkcji

Obrazek

Ceny skupu mleka na historycznie wysokich poziomach. Ale niestety zyski rolników pożerają rosnące koszty produkcji. Jakie są największe problemy producentów mleka?

wk12 października 2022, 20:00

Z przedstawionych na sejmowej komisji rolnictwa danych wynika, że wszyscy kluczowi światowi producenci mleka wykazali od stycznia do lipca 2022 r. spadek jego produkcji w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. I tak w Australii było to 6,9%, w Nowej Zelandii -5,5%, w Wielkiej Brytanii -1,7%, w USA -0,6% oraz w UE -0,5%. Łączna, globalna produkcja mleka wyniosła w tym czasie 169,5 mln ton, o 1% poniżej poziomu odnotowanego przed rokiem.

- Dzisiaj na rynkach europejskich i światowych dominuje popyty nad podażą – mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. 

Krajowy skup mleka w 2022 roku

Na tle spadkowych tendencji w produkcji mleka na świecie, Polska wyróżnia się pozytywnie. Skup mleka w Polsce w lipcu 2022 r. wykazał najwyższy wzrost wśród państw członkowskich UE (+62 mln kg; +5,8% r/r). Jednocześnie w okresie styczeń-lipiec 2022 r. krajowy skup był wyższy o 2,4% od ilości mleka skupionego od stycznia do lipca 2021 r.

Ceny skupu mleka w Polsce

- W efekcie utrzymującej się na rynkach światowych dobrej koniunktury, ceny przetworów mlecznych osiągają historycznie wysokie poziomy, co z kolei pociąga za sobą wzrost cen płaconych rolnikom za dostarczony surowiec mleczny – tłumaczył posłom wiceminister J. Kowalski.

Z danych MRiRW wynika, że w sierpniu 2022 r. średnia cena płacona rolnikom za mleko w skupie wzrosła siódmy miesiąc z rzędu. Krajowi dostawcy za mleko surowe uzyskiwali w tym miesiącu średnio 240,29 zł/100 kg, o 2% więcej niż miesiąc wcześniej (235,69 zł/100kg) i o 57,4% więcej niż przed rokiem (152,65 zł/100kg).


W przeliczeniu na euro cena w skupie wyniosła w Polsce 50,81 EUR/100kg i była o 2,1% niższa od średniej ceny notowanej w UE (51,89 EUR/100kg).


Niższe niż w Polsce ceny za mleko w skupie utrzymują się obecnie między innymi w Portugalii (40,14 EUR/100kg), na Słowacji (40,88 EUR/100kg), w Bułgarii i na Węgrzech (42,56 EUR/100kg), Chorwacji (43,08 EUR/100kg), a także w Hiszpanii (44,95 EUR/100kg), Francji (45,60 EUR/100kg), Estonii (48,00 EUR/100kg) i na Łotwie (50,26 EUR/100kg).

- Rosnące ceny skupu mleka w Polsce, przy wzrastającej produkcji świadczą o efektywnym przetwórstwie surowca mlecznego, utrzymującym się popycie wewnętrznym na produkty mleczne, aktywnym eksporcie, a także o umiejętnym wykorzystaniu przez polski sektor przetwórczy likwidacji przez Unię Europejską systemu kwotowania produkcji mleka – czytamy w informacji przygotowanej dla posłów przez MRiRW.

Gwałtowny wzrost kosztów produkcji

Niestety rolnicy muszą się także mierzyć z gwałtownie rosnącymi kosztami produkcji.

- Koszt produkcji mleka w marcu 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrósł o ponad 20% - kontynuował wiceminister Kowalski.


Na podstawie wyników badań prowadzonych w IERGŻ, bezpośrednie koszty  utrzymania krów w czerwcu 2022 r., w porównaniu z 2021 r., wzrosły ogółem o 22,1%, w tym koszty:

·        wymiany stada: o 16,4%,

·        pasz z zewnątrz gospodarstwa: o 16,5%,

·        pasz własnych z produktów potencjalnie towarowych: o 24,8%,

·        pasz własnych z produktów nietowarowych: o 76,9%.

Natomiast pośrednie koszty utrzymania krów mlecznych w monitorowanym okresie wzrosły ogółem o 20,3%, w tym koszty:

·        energii elektrycznej: o 4,8%,

·        paliwa napędowego: o 21,0%,

·        usług: o 14,4%,

·        pracy najemnej: o 19,6%,

·        czynszów dzierżawnych: o 6,7%,

·        odsetek od kredytów: o 1,5%.

 wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)