StoryEditor

200 tys. zł Premii dla młodego rolnika: dzisiaj ruszył nabór! [INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU]

Sprawdź, jakie są zasady, termin składania wniosków i wymagania. Zyskaj 200 tys. zł w dwóch ratach. Zobacz na co można przeznaczyć dofinansowanie! Zajrzyj do instrukcji wypełnienia wniosku o premię dla młodego rolnika!
19.06.2024., 11:43h

Nabór o Premię dla młodego rolnika ruszył dzisiaj (19.06.2024) i potrwa do 16 sierpnia 2024 r. To wsparcie cieszy się największą popularnością tuż obok Modernizacji gospodarstw rolnych. 

Kto może się ubiegać o premię dla młodego rolnika?

O wsparcie może ubiegać się rolnik, który:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Premie dla młodego rolnika przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie m.in:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Jak kwota wsparcia i kiedy transze wypłaty?

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

 • 70% kwoty przyznanej pomocy - 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
 • 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Jak wypełnić wniosek? INSTRUKCJA!

Podczas wypełniania wniosku warto skorzystać z instrukcji, jest o wiele szybciej niż bez jej wykorzystania. Aby go wypełnić trzeba wejść na PUE ARiMR. 

Kroki wypełniania poniżej:

 1. Po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR (PUE) na konto użytkownika, należy wejść w lewym panelu bocznym w zakładkę „Moje sprawy”, a następnie „Wnioski PS WPR 2023-2027”.
 2. W zakładce „Wnioski PS WPR 2023-2027” znajdują się wszystkie złożone wnioski przez beneficjenta. Należy kliknąć na znak sprawy, aby przejść do panelu obsługi danego wniosku.
 3. Aby wprowadzić zmiany należy przejść do modułu „Wniosek o płatność”.
 4. Dane podstawowe zaciągane są automatycznie i na dole należy zaznaczyć formę prowadzonej ewidencji księgowej beneficjent wskazuje jaki system rachunkowości prowadzi w swoim gospodarstwie.
 5. Dane beneficjenta zostaną zassane z systemu, ale warto je na wszelki wypadek sprawdzić
 6. Dane małżonka - zaznaczyć i dodać dane ewentualnego małżonka
 7. Dane finansowe - kwoty wypełniają się automatycznie (140 tys. to pierwsza rata, potem trzeba wnioskować o wypłatę drugiej jak wykonamy biznes plan) i podajemy numer konta bankowego do wypłaty (też się zasysa, ale można je w razie potrzeby edytować)
 8. Wypełnienie danych na temat cesjonariusza (jeśli takowy jest)
 9. Oświadczenia i zobowiązania - potwierdzamy ptaszkiem wszystkie "potwierdzam i oświadczam, że"
 10. Załączniki i inne załączniki (najgorsza część:) - pomocna będzie pełna instrukcja ARiMR)

Załączniki do wniosku dołącza się jako dokumenty utworzone za pomocą PUE. W przypadku, gdy załącznikiem jest dokument wymagający opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, dołącza się je w postaci elektronicznej jako: 1. dokumenty opatrzone przez tę osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, albo 2. elektroniczne kopie dokumentów sporządzonych w postaci papierowej i opatrzonych przez tę osobę podpisem własnoręcznym, zapisane w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązkowe załączniki znajdują się w pełnej instrukcji ARiMR, podane poniżej. 

PEŁNA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU ARIMR 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. lipiec 2024 07:17