StoryEditor

Dopłata nawet 1 856 zł do ha! Jakie uprawy są objęte takim wsparciem?

Resort rolnictwa poinformował o możliwych formach wsparcia roślin zielarskich. Niektóre stawki pomocy są bardzo wysokie. Na jakie dopłaty mogą liczyć zielarze?
28.02.2024., 09:58h

W Polsce uprawia się około 30 tys. ha ziół, najwięcej upraw zielarskich znajduje się na Lubelszczyźnie. Zielarz też rolnik, więc należą mu się dopłaty bezpośrednie. Stawki dopłat są dość wysokie. 

Dopłaty bezpośrednie do roślin zielarskich

Rolnicy uprawiający rośliny zielarskie mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. w szczególności z podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, ale również ekoschematów. 

Zielarze mogą skorzystać z ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, a w szczególności z praktyki Zróżnicowana struktura upraw.

image
Miętę czuję! - czyli co powinien wiedzieć każdy, kto chce rozpocząć przygodę z miętą pieprzową

Na czym polega praktyka Zróżnicowana struktura upraw?

Celem praktyki jest poprawa jakości gleby i odbudowa materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają zarówno na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększenie różnorodności biologicznej. Praktyka polega na prowadzeniu co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:

1) udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział trzeciej, lub w przypadku większej liczby upraw, łącznie trzeciej i kolejnych upraw nie może być mniejszy niż 10%,

2) co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej oraz

3) udział łącznie zbóż w strukturze zasiewów nie przekracza 65%,

4) udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in. okopowe) nie przekracza 30%,

5) w przypadku uprawy rzepaku słomę po zbiorze plonu głównego rozdrabnia się i miesza z glebą lub przyoruje.

Które gatunki pozytywnie wpływają na bilans materii organicznej w glebie?

To między innymi takie gatunki, jak: melisa lekarska, babka lancetowata, dziurawiec zwyczajny, hyzop lekarski, krwawnik pospolity, lebiodka (oregano) pospolita, mięta pieprzowa, mniszek lekarski, szałwia lekarska, rutwica lekarska. 

Rolnictwo ekologiczne - jaka stawka za rośliny zielarskie?

Rolnicy mogą otrzymać dopłatę do rolnictwa ekologicznego, bo rośliny zielarskie są objęte wsparciem, podobnie jak inne uprawy. Stawka płatności ekologicznych dla upraw zielarskich wynosi 1 856 zł/ha (dotychczas stawka wynosiła 1 673 zł/ha). Realizacja zobowiązań ekologicznych trwa 5 lat. 

image
Pszczoły nie tylko na miód - alternatywa dla upraw rolniczych

Interwencje rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują też uprawę ziół

których celem jest m.in. promowanie uprawy roślin zagrożonych erozją genetyczną, jak również uprawy innych gatunków roślin rzadko spotykanych w uprawach rolniczych, a które w znaczącym stopniu przyczyniają się do zwiększenia wzbogacenia bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienia miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych, w tym owadów zapylających i ptaków krajobrazu rolniczego. Grupą roślin objętą wsparciem w ramach dwóch wdrażanych interwencji są także rośliny zielarskie.

  • Interwencja 5 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Interwencja polega na zachowaniu tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, a także dawnych odmian oraz miejscowych populacji i ekotypów uprawianych na terenie Polski, skutkiem czego będzie zwiększenie bioróżnorodności na terenach wiejskich. Interwencja ta jest kontynuacją Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie realizowanego w ramach PROW 2014 – 2020.

W ramach interwencji przewidziano dwa warianty. Wariant 1 promuje działania dotyczące uprawy rzadkich gatunków lub odmian roślin zagrożonych erozją genetyczną, w tym roślin zielarskich, które są określone w przepisach krajowych.

  • Interwencja 7 - Bioróżnorodność na gruntach ornych

Celem interwencji na gruntach ornych jest wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych, w tym owadów zapylających i ptaków krajobrazu rolniczego.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej interwencji przewidziano dwa warianty. W ramach wariantu 2 polegającego na zakładaniu na gruntach ornych i utrzymaniu ogródków bioróżnorodności w celu zwiększania bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Realizacja tego wariantu polega na uprawie określonej liczby gatunków roślin przewidzianych do wsparcia w ramach wariantu 1. Interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz roślin zielarskich i warzywnych określonych w przepisach krajowych oraz materiałów pozyskanych z kolekcji banków genów na powierzchni od 0,1 do 0,5 ha.

Zobowiązanie w ramach obu ww. wymienionych interwencji podejmowane jest na 5 lat.

Kredyty płynnościowe dla zielarzy

Ponadto rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej gospodarstwa mogą ubiegać się o kredyty na utrzymanie płynności finansowej - linia UP.

Pomoc polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych producentowi rolnemu, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Kredytowaniem może być objęta produkcja rolna prowadzona w ramach działalności wymienionych w „Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego”, m.in. uprawa roślin wieloletnich, w tym uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych.

Wznowienie udzielania powyższych kredytów przewiduje się w najbliższym czasie po zabezpieczeniu środków na ten cel w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło:KRIR/gov.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. kwiecień 2024 15:57