StoryEditor

Dopłaty 2024: zmiany w pigułce. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Aż do 1 lipca wydłużono tegoroczny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie – nie jest to jedyna zmiana w trakcie tej kampanii. O czym muszą pamiętać rolnicy?
25.05.2024., 08:10h

Dużo się dzieje podczas tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Takie przedłużenie terminu – aż o półtora miesiąca – ma przyczynę w licznych zmianach w trakcie naboru wniosków. Nie ma jednak co narzekać na zmieniające się przepisy, ponieważ są to zmiany bardzo korzystne dla rolników.

Płatność dla małych

Podobnie jak w ubiegłym roku gospodarstwa zgłaszające do dopłat bezpośrednich nie więcej niż 5 ha, zamiast deklaracji poszczególnych rodzajów dopłat i ekoschematów będą mogły ubiegać się o przyznanie uproszczonej płatności dla małych gospodarstw – 225 euro/ha. Płatność ta zastępuje wszystkie pozostałe płatności bezpośrednie z unijnego budżetu, może być jednak uzupełniona przez płatności ONW, czy płatności uzupełniajcie z budżetu krajowego.

Nowy ekoschemat

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeszcze w tym roku wprowadzony będzie nowy ekoschemat – Grunty wyłączone z produkcji. Płatności będą przyznawane za czasowe (min. 1 sezon) wyłączenie gruntów ornych z produkcji. Będzie na nich obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym wypasu i koszenia) oraz stosowania środków ochrony roślin.

Szacowana stawka płatności w ramach tego nowego ekoschematu ma wynosić ok. 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 euro/ha, a płatność będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Do płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu przewiduje się dłuższy czas na wnioskowanie o te dwa rodzaje wsparcia. Wnioski o obie te formy pomocy, jak zapewnia ministerstwo rolnictwa, będzie można składać do 31 sierpnia 2024 r., jednak rolnicy, którzy będą chcieli otrzymać płatność dla małych gospodarstw oraz płatność w ramach nowego ekoschematu, muszą najpierw złożyć standardowy wniosek w podstawowym terminie – na obecnie obowiązujących zasadach.

Zmiany warunkowości

W warunkowości najważniejszą zmianą jest oczywiście zniesienie od 2024 roku obowiązku spełnienia normy GAEC8 w zakresie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne. Nie ma więc potrzeby wyłączania i deklarowania we wniosku o dopłaty obszarów nieprodukcyjnych w postaci ugorów, upraw wiążących azot, czy międzyplonów. Co ważne, zmiana ta zostaje z nami na kolejne kampanie, nie tylko na ten rok.

Bardzo korzystne zamiany zaproponowano także w zakresie normy GAEC7. Jak zapowiada ARiMR, będzie można spełnić wymogi dla normy GAEC7 albo spełniając warunek zmianowania, albo dywersyfikacji.

W przypadku, gdy zamierzamy spełnić normę GAEC7 poprzez zmianowanie upraw, należy mieć na uwadze, że na 40% gruntów ornych w gospodarstwie musimy zmienić uprawę główną w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Natomiast w przypadku spełnienia wymogu normy GAEC7 przez dywersyfikację upraw, przepisy będą uzależniały zakres normy od powierzchni GO w gospodarstwie:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych – wystarczy, że rolnik ma 2 uprawy, ale największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%,

  • pow. 30 ha GO – wystarczy, że rolnik ma 3 uprawy, ale największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95%.

Przygotowując ten artykuł, nie mieliśmy potwierdzenia opisanych powyżej zmian w postaci opublikowanych aktów prawnych, na które z niecierpliwością czekamy.

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 06:38