StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2024: zatwierdzono zmiany. Sprawdź, czy o wszystkich wiesz!

18 czerwca weszła w życie ustawa, która zmienia Plan Stratetegiczny i zasady wsparcia w ramach dopłat bezpośrednich. Zatwierdzono dwie nowe płatności. Jak złożyć na nie wniosek?
20.06.2024., 11:11h

Do zakończenia naboru wniosków zostało 11 dni. Dotychczas złożono 997 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie. Cały czas jednak wdrażane są zmiany do PS, które mogą powodować, że we wniosku trzeba będzie zrobić korektę. 

- Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała blisko 997 tys. wniosków. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii Agencji. Bezpłatną pomocą służą również eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego - przypomina ARiMR.

Jakie przepisy weszły w życie 18 czerwca? 

Modyfikacje przepisów dotyczą kilku praktyk i ekoschematów. O każdej z nich już pisaliśmy, jednak warto podsumować. Co się zatem zmieniło? ARiMR wymienia:

1. zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;

2. większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1);

3. minimalnej okrywy glebowej w najwrażliwszych okresach (GAEC 6) - wprowadzono nowy - jeden dla wszystkich upraw - okres utrzymania okrywy glebowej - czyli od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października roku, w którym zebrano tę uprawę w plonie głównym. Wdrożono również przepis, dotyczący tego, że w okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.  Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem;

4. zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych (GAEC 7) - wprowadzono uproszczenie, które daje rolnikom wybór - realizowanie wymogu tej normy za pomocą zmianowania czyli określonego następstwa upraw roślin, czy też zastosowanie dywersyfikacji (zróżnicowania) upraw. W przypadku wyboru zmianowania upraw:

  • na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce;
  • na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata.

W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw:

  • w gospodarstwach o powierzchni gruntów ornych zawierających się w przedziale powyżej 10 ha do 30 ha – wystarczy prowadzić dwie uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75 proc. powierzchni;
  • w gospodarstwach o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. powierzchni, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. powierzchni.

Ponadto w rozporządzeniu proponuje się wyłączenie z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych, na których prowadzona jest plantacja nasienna kukurydzy;

5. zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych – tzw. norma GAEC 8 – od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych. Warunkiem wdrożenia tego rozwiązania było wprowadzanie przez państwo członkowskie, jeszcze w tym roku, odpowiedniego ekoschemat, za który rolnicy otrzymywać będą dodatkową płatność. I tak się stało, 23 maja 2024 r. Sejm RP przyjął ustawę zmieniająca przepisy dotyczące Planu Strategicznego, w której na lata 2024 – 2027 wprowadzono m.in. nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. Ta ustawa weszła w życie 18 czerwca 2024 r.  Płatność w ramach tego nowego ekoschematu jest przyznawana:

  • za wyłączenie z produkcji gruntów ornych, przy czym na gruntach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin;
  • do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

image

ARiMR: Można składać wnioski o dopłaty do ugorowania!

Płatność w ramach ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027 z uwagi na możliwość uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań. Przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

6. płatność dla małych gospodarstw. Jest to rozwiązanie znane rolnikom z zeszłego roku. Płatność ta przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Zastępuje ona wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha, czyli maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo.

image

Płatność dla małych gospodarstw 2024: POBIERZ WNIOSEK!

- Aby ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, trzeba najpierw złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich – w podstawowym terminie do 1 lipca – a następnie, do 31 sierpnia 2024 r. złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw. Dokumenty można składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus - wyjaśnia ARiMR. 

Źródło: ARiMR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 10:26