StoryEditor

Dopłaty i ekoschematy 2024: Znamy stawki za ugorowanie gruntów rolnych!

Rolnicze protesty, które trwają od ponad 3 miesięcy wymusiły na rządzie i Komisji Europejskiej zmiany w zakresie Zielonego Ładu, norm GAEC, dopłat bezpośrednich i ekoschematów. Jedną z nich jest zamiana obowiązkowego ugorowania gruntów (GAEC 8) w dobrowolny ekoschemat w ramach płatności bezpośrednich za 2024 rok. Dziś poznaliśmy stawkę tej dopłaty!
08.04.2024., 17:00h

Przypomnijmy, że w marcu br. KE zgodziła się na zmiany w zakresie Zielonego Ładu, norm GAEC oraz dopłat bezpośrednich na 2024 rok.

Odstępstwa od wymogów GAEC

Rozporządzenie dotyczące planów strategicznych WPR oraz rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. „rozporządzenie horyzontalne”). wprowadzają szczególne wyjątki od niektórych norm GAEC, takie jak:

  • w przypadku normy GAEC 6 dotyczącej stosowania okrywy glebowej w okresach wrażliwych: państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w decydowaniu, które gleby należy chronić i w którym sezonie, w oparciu o specyfikę krajową i regionalną,
  • w przypadku normy GAEC 7 dotyczącej płodozmianu pozostanie on główną praktyką, ale państwa członkowskie będą mogły zastosować dywersyfikację upraw jako alternatywę; jest to mniej wymagające dla rolników, szczególnie na obszarach narażonych na suszę lub duże opady,
  • w przypadku normy GAEC 8: rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących elementów krajobrazu i odtąd będą zachęcani, na zasadzie dobrowolności, do utrzymywania gruntów ugorowanych lub tworzenia nowych elementów krajobrazu za pomocą ekoprogramów.

Zatwierdzona zmiana zwalnia również małe gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem wymogów warunkowości w ramach WPR.

Ponieważ dotyczy to 65% beneficjentów WPR, ale stanowi jedynie około 10% gruntów rolnych, znacznie zmniejszy to obciążenia administracyjne związane z kontrolami zarówno dla rolników, jak i administracji krajowych, przy jednoczesnym utrzymaniu celów środowiskowych.

image

Więcej pieniędzy dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych! Są zmiany w PROW

Uchwały Komitetu Monitorującego PS WPR

Resort rolnictwa poinformował dziś, że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 5 kwietnia 2024 r. przyjął dwie uchwały. Jedna z nich wprowadza nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”, a druga – płatność dla małych gospodarstw, która zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”, czyli dobrowolne ugorowanie

Jak informuje MRiRW, uchwała nr 65 Komitetu Monitorującego PS WPR wprowadza nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”, który ma zostać wdrożony na lata 2024-2027. Płatności będą przyznawane za wyłączenie gruntów ornych z produkcji – do powierzchni nie większej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Jaka dopłata za ekochemat ugorowania?

Zgodnie z uchwałą Komitetu, szacowana stawka płatności wynosi 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 EUR/ha.

- Wdrożenie nowego ekoschematu umożliwi rolnikom dobrowolne wyłączenie z produkcji części gruntów ornych, za co będą otrzymywali płatności. Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin - czytamy w komunikacie MRiRW.

image

Premia dla młodego rolnika, rozwój małych gospodarstw, modernizacja i inne nabory wniosków z ARiMR w 2024 roku [HARMONOGRAM]

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 11:39