StoryEditor

GAEC 9: czy można przekształcić lub zaorać TUZ na terenie NATURA 2000?

Zgodnie z obowiązującym prawem rolnik nie może zaorać, wybudować, wydobywać i zalesić terenu trwałych użytków zielonych (TUZ). Według rolników narusza to prawo własności gruntów. Co na to resort rolnictwa?
09.07.2024., 14:34h

Jak podaje KRIR w ramach normy GAEC 9 rolnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu przekształcania lub zaorywania tzw. cennych trwałych użytków zielonych. Jeśli natomiast rolnik, który wbrew zakazowi przekształcił lub zaorał TUZ, będzie zobowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w TUZ. 

- Oznacza to, te rolnicy nie mają prawa zaorywania, zamiany na inne użytki rolne, zalesiania, zabudowy lub eksploatacji torfu i kruszyw, co w oczywisty sposób narusza prawo własności gruntów. Różne instytucje pomijając prawo własności nakładają na rolników nowe obowiązki i ograniczenia - wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. Według samorządu rolniczego należy wprowadzić przepisy, które zobowiążą instytucje takie jak regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego lub dyrektor urzędu morskiego, działające na ministerstwa środowiska, który ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części, przeprowadzania konsultacji z izbami rolniczymi wprowadzonych warstw normy GAEC 9

Nie będzie zmian w tym zakresie!

Na apel KRIR odpowiedział resort rolnictwa.

- Rolnicy, którzy ubiegają się m.in. o przyznanie płatności bezpośrednich zobowiązani są do przestrzegania warunkowości, na którą składają się normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (tzw. normy GAEC) oraz wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (tzw. wymogi SMR). W ramach norm dobrej kultury rolnej można wyróżnić m.in. normę GAEC 9, w ramach której obowiązuje całkowity zakaz przekształcania i zaorywania trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym - podaje resort rolnictwa. Obowiązek ten wynika również z przepisów unijnych. 

- W nawiązaniu do powyższego na obszarach Natura 2000, na potrzeby normy GAEC 9 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym. Określone one zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym (2), które weszło w życie dnia 15 marca 2023 roku. Rozporządzenie to podlegało konsultacjom publicznym, w tym z samorządem rolniczym, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 22 lutego 2023 r. - podaje MRiRW. 

Z powyższej informacji wynika, że tereny te nie będą podlegać żadnym negocjacjom, a w związku z tym będzie nadal obowiązywał całkowity zakaz przekształcania TUZ na obszarze NATURA 2000. 

oprac. dkol na podst. krir.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 03:23