StoryEditor

Pomoc suszowa: W ARiMR już tyle wniosków! Czy stawki będą obniżone?

ARiMR od czwartku 29 lutego przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy suszowej za 2023 rok w ramach funduszy zatwierdzonych w budżecie na 2024 rok. Przez te 3 dni robocze do Agencji trafiło prawie 28 tys. wniosków. Rolnicy martwią się, że jezeli to tempo się utrzyma, to będzie zastosowany współczynnik korygujący, któy obniży finalne stawki pomocy.

Nabór wniosków potrwa do piątku 15 marca br. Przyjmują je biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać między 29 lutego 2024 r. a 15 marca 2024 r. osobiście lub przez osobę upoważnioną w placówce ARiMR, drogą listową, przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

Prawie 28 tys. wniosków o pomoc suszową już w ARiMR

Do godzin popołudniowych w poniedziałek 4 marca ARiMR zarejestrowała 27,9 tys. wniosków o przyznanie pomocy suszowej. Przypomnijmy, że budżet na ten cel w 2024 roku wynosi 1,497 mld zł. W 2023 r. przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” złożono około 290 tys. wniosków o szacowanie suszy, w tym w przypadku ponad 139 tys. wniosków naliczono straty wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. 

Powyższe oznacza, że ARiMR spodziewa się maksymalnie 139 tys. wniosków o przyznanie pomocy suszowej. Jednak do momentu zakończenia naboru i sprawdzenia jakie stawki przysługują wnioskodawcom trudno będzie przypuszczać czy zostanie zastosowany współczynnik korygujący i czy stawki zostaną zmienione.

Jakie stawki pomocy suszowej za 2023 rok?

Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Kiedy kwota pomocy suszowej może zostać obniżona?

Jak informuje ARiMR, łączna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć:

  • 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej – obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
  • 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej – obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku gdy łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa powyżej (stanowiącej 80% lub 90% kwoty obniżenia dochodu), pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą, o której mowa powyżej, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Kto dostanie 50% stawki pomocy suszowej?

Pomoc suszowa z a 2023 rok zostanie pomniejszona się o 50%, jeżeli:

  • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2023 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – dotyczy pomocy na szkody spowodowane przez klęski inne niż susza.
  • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dotyczy pomocy na szkody spowodowane przez suszę.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy suszowej?

Jeżeli masz problem z wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy suszowej to mamy dla Ciebie specjalna instrukcję, która krok po kroku pokaże Tobie co należy zrobić, aby poprawnie przygotować ten dokument umożliwiający otrzymanie wsparcia.

image

Jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy suszowej za 2023 rok? [INSTRUKCJA]

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. kwiecień 2024 15:50