StoryEditor

Premia dla młodego rolnika. Jak obliczyć punkty za wyższą wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii dla młodego rolnika. Jednym z kryteriów oceny wniosku jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Jak obliczyć punkty, gdy jest ona wyższa od minimalnej?
09.07.2024., 19:33h

Podczas naszego czerwcowego webinarium pt. "Premia dla młodego rolnika i sukcesja w gospodarstwie rolnym" jeden z jego uczestników zadął pytanie dotyczące obliczania punktów przy ocenie wniosku o przyznanie pomocy w przypadku gdy wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest wyższa od minimalnie wymaganej.

Obliczanie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego

Zgodnie z przepisami każda osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach premii dla młodego rolnika podlega wyliczeniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku wyjściowym. Przy ustalaniu liczby punktów za wielkość ekonomiczną gospodarstwa bierze się pod uwagę produkcję prowadzoną na UR, które najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy będą stanowiły przedmiot:

1) wyłącznej własności lub małżeńskiej wspólności majątkowej;

2) użytkowania wieczystego;

3) wyłącznej lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy z ZWRSP lub od JST;

4) wyłącznej lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 8 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od przewidywanego dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

image

Premia dla młodego rolnika: Czy po przekazaniu gospodarstwa trzeba wykazać wzrost wskaźnika GVA?

Przyznawanie punktów za wielkość ekonomiczną gospodarstwa

Podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy punkty przyznaje się za wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 19 500

euro. Punkty przyznaje się wg wzoru: L=0,00015Wb – 2,925 gdzie:

  • L – oznacza liczbę punktów,
  • Wb – oznacza wyjściową wielkość ekonomiczną gospodarstwa wskazaną w biznesplanie

Jednak w przypadku tego kryterium otrzymać można nie więcej niż 3 punkty.

image

Otrzymanie gospodarstwa rolnego od rodziców. Jak dostać premię dla młodego rolnika?

Czego ARiMR nie uwzględnia w punktacji za wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

Przy przyznawaniu wnioskodawcy punktów za wielkość ekonomiczną gospodarstwa nie są uwzględniane UR, które wchodziły w skład gospodarstwa beneficjenta operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014–2020 w dniu złożenia przez niego WOP I – z wyjątkiem przypadku śmierci tego beneficjenta.

image

Jak zdobyć grunty i uzyskać premię dla młodych rolników?

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 06:15