StoryEditor

Rolnicy ZSZOKOWANI! Nabór wniosków na Rolnictwo 4.0 kończy się dzisiaj!!!

Nabór wniosków ramach "Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” – wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 nieoczekiwanie zakończy się dzisiaj! Co się wydarzyło?
17.11.2023., 20:00h

Jak poinformowała ARiMR nabór wniosków, który rozpoczął się zaledwie dwa dni temu i miał zakończyć się 15 grudnia br., zakończy się dzisiaj o 23:59! To chyba najkrótszy nabór wniosków w historii. Agencja zastrzegła, że termin zakończenia może się skrócić, gdy wyczerpią się przeznaczone na ten cel środki. Chyba nikt nie spodziewał się tak ogromnego zainteresowania rolników tym rodzajem wsparcia.

 

Komentarze pod postem ARiMR mówią same za siebie, rolnicy są wściekli.

"Jaja sobie Państwo robicie"

"U nas szkolenie w ODRze będzie dopiero w przyszłym tygodniu, to po co to?"

"Do 15 grudnia miało być. Co jest?"

Jednak najtrafniejszy w tym wypadku jest "Myk, kasa się skończyła" i niestety taka jest prawda. Zainteresowanie naborem wniosków było tak olbrzymie, że w ciągu zaledwie dwóch dni skończyły się środki. 

ARiMR tłumaczy nagłe zakończenie naboru

- W związku z wynikającym ze złożonych wniosków zapotrzebowaniem, które wyniosło ponad 150 proc. limitu, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończy uruchomiony 15 listopada 2023 r. nabór - tłumaczy ARiMR. 

Ale spokojnie, rolnicy mają jeszcze... 4 godziny, o ile uda im się zalogować i złożyć wniosek. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku składania wniosków na wymianę dachów z azbestem, ale nabór był nieco dłuższy. Śpieszymy z pomocą i poniżej przedstawiamy szczegóły tego jakże krótkiego naboru wniosków. 

image

Nabór wniosków Rolnictwo 4.0 – wszystko co musisz wiedzieć!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na Rolnictwo 4.0?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego działania należy spełnić podstawowe kryteria (pytanie czy starczy czasu... żeby się z nimi zapoznać...). O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, lub jest producentem rolnym 
 • ma nadany numer identyfikacyjny
 • jest pełnoletnia.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc na Rolnictwo 4.0?

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pomocy o wysokości refundacji decyduje data urodzenia wnioskodawcy lub fakt prowadzenia produkcji ekologicznej. Rolnik może otrzymać:

 • do 80% tych kosztów – w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz osób poniżej 41 roku życia,
 • do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Na co rolnik może przeznaczyć to dofinansowanie?

Rolnicy będą mogli przeznaczyć środki na zakup i montaż systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie Rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.

W zakres tego działania wchodzi zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, w szczególności:

 • koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 służących produkcji podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach (do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego);
 • koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon) służących wdrożeniu rozwiązań Rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych.
 • koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise
 • koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu Rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing)
 • koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych
 • koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego w ramach przedsięwzięcia - w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia
 • koszty utrzymania domen, dostępu do sieci Internet w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • koszty udziału w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa
 • koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o wsparcie w zakresie Rolnictwa 4.0?

Gdzie? Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem epue.arimr.gov.pl

Kiedy? Natychmiast! 

Czy się uda? Może być trudno, gdyż system szwankował już na samym początku... 

image

Rolnictwo 4.0: Pierwszy dzień naboru i pierwsze problemy z wysyłką wniosku

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 08:52