StoryEditor

Lokalna półka w sejmie - jakie obowiązki nakłada ustawa?

Poselski projekt ustawy przewiduje, że wraz z początkiem przyszłego roku w dużych sklepach, 2/3 produktów ma pochodzić od lokalnych dostawców. W przeciwnym razie grożą im kary pieniężne.
12.05.2024., 10:00h

W Sejmie do pierwszego czytania został skierowany poselski projekt ustawy „o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych” jego celem jest zapewnienie konsumentom dostępu do lokalnych produktów wiadomego pochodzenia, a producentom rolnym większego bezpośredniego udziału w sprzedaży detalicznej ich lokalnych produktów w jednostkach handlu.

Jakie obowiązki nakłada ustawa na sprzedawców żywności?

Projektowana ustawa nakłada następujące obowiązki na sprzedawców żywności takiej jak: owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne lub pieczywo w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2:

  • oferowania do sprzedaży produktów lokalnych w ilości nie mniejszej niż 2/3 produktów z tych kategorii w danym roku obrotowym nabytych bezpośrednio od ich wytwórców, w następującej kolejności: w pierwszej kolejności w ramach powiatu i powiatów przyległych, w drugiej kolejności w ramach województwa i województw do niego przyległych, w trzeciej kolejności w ramach województw przyległych do województw przyległych;
  • do umieszczenia informacji o pochodzeniu produktów lokalnych, w eksponowanym miejscu w sposób dobrze widoczny dla finalnego konsumenta;
  • do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku przez co najmniej dwa kolejne tygodnie, w każdym dniu działalności tej jednostki handlu. Pozostawiono sprzedawcom żywności swobodę w określeniu sposobu, jak i narzędzi co do realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Skrócony łańcuch dostaw

- Wprowadzenie proponowanych rozwiązań doprowadzi do zmniejszenia śladu węglowego związanego w transportem żywności. Zgodnie z danymi Eurostatu, średnia odległość, jaką pokonuje transportowana żywność, to 176 km. Ustawa wspiera tworzenie rynków zbytu na poziomie lokalnym, co doprowadzi do skrócenia łańcuchów dostaw i realnie przełoży się na zmniejszenie poziomu śladu węglowego – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dla sklepów przewidziane są kary

Za nie przestrzeganie przepisów ustawy projektodawcy przewidują kary. Sklep, który nie będzie oferował 2/3 produktów lokalnych będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 5000 zł. Z kolei za nieprzeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych o produktach lokalnych będzie to kara pieniężna w wysokości nie wyższej niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 5000 zł. 

Za przestrzeganie przepisów ustawy będzie odpowiadała inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wk

Fot: canva

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 23:46