Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Drób>

Jak zarejestrować drób? Zgłoś koniecznie, bo zapłacisz karę!

Obrazek

Hodowca, niezależnie od liczby drobiu utrzymywanego w gospodarstwie ma obowiązek zgłosić ten fakt do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Z czego wynika ten obowiązek i jaką karę można otrzymać za brak zgłoszenia?

Dorota Kolasińska2 stycznia 2023, 14:16
Jak wynika z informacji, które uzyskaliśmy w Głównym Inspektoracie Weterynarii obowiązkowi zgłoszenia do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii podlegają miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

- Nie ma znaczenia, czy miejsce utrzymywania drobiu/innych ptaków jest gospodarstwem, czy nie. Z obowiązku zgłoszenia zwolnieni są posiadacze ptaków stale utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych - podaje GIW. 

Dlaczego hodowca drobiu ma taki obowiązek? 

Informacje o miejscach utrzymywania drobiu i innych ptaków są wykorzystywane są do prowadzenia działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jak informuje GIW obowiązek ten wynika z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768).

Wysokie kary za brak zgłoszenia

Jak informuje GIW, zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedzialność za naruszanie innych zakazów i nakazów została określona w pozostałych punktach art. 85aa oraz przepisach art. 77-85a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

dkol 
Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)