StoryEditor

VII Forum Rolników i Agrobiznesu: Perspektywy dla rynku mleka

  Co czeka polski sektor mleka w czasach wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego w Europie i na świecie? – odpowie prof. Andrzej Parzonko z SGGW podczas VII Forum Rolników i Agrobiznesu.
12.11.2022., 11:11h

Od 24 lutego 2022 r. jesteśmy w stanie kinetycznej wojny, która toczy się tuż u bram Polski. Fakt ten z jednej strony utrudnia prognozowanie kierunków zmian w gospodarce (wojna jest nieprzewidywalna), z drugiej zaś wymusza racjonalną ocenę, rozpatrywanie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji i podejmowanie działań wyprzedzających. Niewątpliwie wojna wpływa na gospodarkę światową. Przerwane łańcuchy dostaw, fizyczne zniszczenia w Ukrainie, sankcje finansowe, blokady portów skutkują rosnącymi cenami surowców (głównie energetycznych i żywnościowych), co pociąga za sobą rosnące ceny produktów gotowych i presję na wysokość płac. Wymienione stany przyczyniają się do inflacji, która na poziomie krajowym jest hamowana przez politykę monetarną NBP. Niestety, podnoszenie stóp procentowych przyczynia się do rosnących kosztów kredytów, co z kolei hamuje działania inwestycyjne.

Sytuacja na polskim rynku mlecznym mocno uzależniona jest od koniunktury światowej. W 2021 r. oraz w pierwszej połowie 2022 r. eksport polskich produktów mlecznych był skoncentrowany głównie na krajach UE (ok. 65% wartości eksportowanych produktów). Eskalowanie konfliktu w Ukrainie i pogłębianie napięć na linii USA–Chiny–UE może zdecydowanie utrudnić handel międzynarodowy produktami mlecznymi, co skutkować może wzrostem podaży na rynku krajowym.

W 2023 r. w handlu zagranicznym branży mleczarskiej prawdopodobnie utrwalą się tendencje z 2022 r., których wyrazem będzie rosnące ryzyko produkcyjne i handlowe w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Ceny na światowym rynku utrzymają się na wysokim poziomie, ale ich dynamika będzie zdecydowanie mniejsza niż w 2022 r., ze względu na bariery popytowe, w tym w szczególności w krajach rozwijających się gospodarczo. Wysokie ceny surowców energetycznych będą podnosić koszty produkcji na każdym etapie wytwarzania produktów mlecznych, co skutkować będzie niższą rentownością i presją inflacyjną.

Co to oznacza dla polskich producentów mleka? Prof. Andrzej Parzonko z SGGW będzie wyjaśniał 29 listopada na VII Forum Rolników i Agrobiznesu podczas sesji Mleko.

Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Podczas panelu dla producentów mleka pomówimy również o tym, jak będą wyglądać obory przyszłości oraz jak skutecznie zabezpieczyć wysokiej jakości bazę paszową dla stada.

Serdecznie zapraszamy!

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 08:06