StoryEditor

Ułatwienia dla biogazowni rolniczych. Zmieniły się przepisy!

  11 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Co się zmieniło?
14.09.2023., 13:09h

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

Jakie ułatwienia dla biogazowni?

Przepisy ww. ustawy wprowadzają szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w tym m.in.:

  • przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej;
  • ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  • zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha;
  • dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha;
  • szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy;
  • zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
  • łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Więcej informacji: TUTAJ

oprac. dkol na podst. KOWR

Fot. Beba

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 18:54