StoryEditor

Podział majątku przy rozwodzie

W 1997 r. rozwiodłem się z żoną. Wyprowadziłem się ze wspólnego gospodarstwa i kupiłem własne. Czy po tylu latach od rozwodu mogę starać się o podział majątku? Czy moje prawa się przedawniły?
04.10.2020., 20:10h
Prawo żądania podziału majątku wspólnego (kiedyś nazywanego dorobkowym) nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że każdy z małżonków może się domagać podziału majątku w każdym czasie. Podział majątku może nastąpić dopiero wtedy, gdy między małżonkami zniesiona zostanie wspólność majątkowa, a więc dopiero po rozwodzie, orzeczeniu separacji czy zniesieniu wspólności poprzez umowę lub orzeczeniem sądu.

W czasie trwania wspólności podział jest niedopuszczalny. Czytelnik zatem nawet po ponad dwudziestu latach od rozwodu ma prawo żądać podziału majątku wspólnego. Byli małżonkowie mogą się porozumieć i zawrzeć umowę u notariusza (w skład gospodarstwa wchodzi prawo własności nieruchomości) lub pozostawić rozstrzygnięcie sądowi.

Sąd w sprawie o podział majątku ustala skład majątku i jego wartość. Ponadto, może ustalić nierówne udziały w tym majątku (na żądanie strony), rozlicza wzajemne roszczenia stron postępowania. Wśród roszczeń mogą znaleźć się przykładowo: roszczenia o rozliczenie nakładów na majątek wspólny z majątku osobistego jednej ze stron (np. koszty remontu budynku wykonane po rozwodzie), roszczenie o udział w dopłatach u...
Pozostało 15% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 15:19