StoryEditor

Czy wykorzystujemy potencjał biokomponentów w produkcji biopaliw?

Przez ostatnie 5 lat na sprzedaży rzepaku i kukurydzy na cele biopaliwowe polscy rolnicy zarobili 3,7 mld zł.  Pod uprawy energetyczne przeznaczamy około 6% powierzchni wszystkich użytków rolnych co oznacza, że nie zagraża to produkcji żywności. Obecnie trwają prace nad Narodowymi Celami Wskaźnikowi, które określą wysokość produkcji biopaliw na kolejne lata.
05.05.2022., 11:05h

Z przesłanej do Sejmu informacji na temat „wpływu produkcji biopaliw transportowych na stabilizację produkcji w rolnictwie” wynika, że  w rejestrze  wytwórców prowadzonym przez KOWR wpisanych było:

  • 14 wytwórców bioetanolu z możliwością produkcji około 989 tys. m3 (770 tys. ton);
  • 8 wytwórców estrów z możliwością produkcji około 1371 tys. m3 (986 tys. ton);
  • 3 wytwórców węglowodorów syntetycznych dysponujących 7 instalacjami wytwórczymi umożliwiającymi produkcję około 576 tys. m3 (około 445 tys. ton).

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji estrów jest olej rzepakowy. Z kolei podstawowym surowcem do produkcji bioetanolu jest alkohol etylowy. W 2021 r. alkohol etylowy produkowały 42 zakłady, które wytworzyły 482 mln litrów (375,6 tys. ton). W strukturze surowców wykorzystywanych do produkcji alkoholu etylowego dominują zboża, głównie kukurydza stanowiąca ponad 90% wszystkich surowców.

Wykorzystanie surowców rolniczych na cele biopaliwowe

Krajowa produkcja biokomponentów (bioetanolu i estrów) utrzymuje stabilny rynek zbytu na około 2,2 mln ton rzepaku oraz około 600-700 tys. ton zbóż (głównie kukurydzy). Szacuje się, że na przestrzeni ostatnich 5 lat sprzedaż rzepaku oraz kukurydzy na biopaliwa umożliwiła rolnikom uzyskanie przychodu w wysokości około 3,7 mld zł rocznie.

Krajowy rynek biopaliw wspiera wiele innych branż powiązanych z przetwórstwem surowców rolnych, w tym produkujących pasze. Sektor biopaliw umożliwia pozyskanie około 1,7 mln ton cennych wysokobiałkowych dodatków do pasz.

Szacuje się, że z rynkiem biopaliw w Polsce powiązanych jest około 150 tys. rolników dostarczających surowce do produkcji biokomponentów. Ponadto około 41 tys. miejsc pracy funkcjonuje bezpośrednio i pośrednio w branży wytwórców biokomponentów, gorzelnictwie oraz przemyśle olejarskim.

Zrównoważona produkcja

„Powierzchnia gruntów rolnych pod uprawy energetyczne kształtuje się na poziomie około 6% powierzchni wszystkich użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze, co pozwala sądzić, że wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce odbywa się w sposób zrównoważony, bez zagrożenia dla produkcji żywności”, napisał w przesłanej do sejmowej komisji rolnictwa informacji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. 

Stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne jest efektem regulacji w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego. Większość przyjętych rozwiązań obowiązuje jedynie do końca 2022 r., stąd aktualnie trwają prace nad określeniem sposobu realizacji NCW na kolejne lata.

Co dalej z sektorem biopaliw?

Przed sektorem paliwowym, a tym samym również i sektorem rolnym stoją nowe wyzwania w zakresie rozwoju biopaliw zaawansowanych (wytwarzanych z surowców nieżywnościowych). Wszelkie zmiany w tym zakresie zdaniem MRiRW powinny odbywać się stopniowo z uwzględnieniem dotychczasowego wykorzystania upraw rolnych do produkcji biokomponentów, jak i istniejącego potencjału wytwórczego biokomponentów.

W Polsce występują nadwyżki niewykorzystanych mocy wytwórczych biokomponentów, w szczególności bioetanolu. W 2021 r. moce wytwórcze bioetanolu wykorzystywane były w około 35%, natomiast w przypadku estrów metylowych w około 72%.

wk
fot. envatoelements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 00:47