Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Czy wykorzystujemy potencjał biokomponentów w produkcji biopaliw?

Obrazek

Przez ostatnie 5 lat na sprzedaży rzepaku i kukurydzy na cele biopaliwowe polscy rolnicy zarobili 3,7 mld zł.  Pod uprawy energetyczne przeznaczamy około 6% powierzchni wszystkich użytków rolnych co oznacza, że nie zagraża to produkcji żywności. Obecnie trwają prace nad Narodowymi Celami Wskaźnikowi, które określą wysokość produkcji biopaliw na kolejne lata.

wk5 maja 2022, 11:55

Z przesłanej do Sejmu informacji na temat „wpływu produkcji biopaliw transportowych na stabilizację produkcji w rolnictwie” wynika, że  w rejestrze  wytwórców prowadzonym przez KOWR wpisanych było:

 • 14 wytwórców bioetanolu z możliwością produkcji około 989 tys. m3 (770 tys. ton);
 • 8 wytwórców estrów z możliwością produkcji około 1371 tys. m3 (986 tys. ton);
 • 3 wytwórców węglowodorów syntetycznych dysponujących 7 instalacjami wytwórczymi umożliwiającymi produkcję około 576 tys. m3 (około 445 tys. ton).

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji estrów jest olej rzepakowy. Z kolei podstawowym surowcem do produkcji bioetanolu jest alkohol etylowy. W 2021 r. alkohol etylowy produkowały 42 zakłady, które wytworzyły 482 mln litrów (375,6 tys. ton). W strukturze surowców wykorzystywanych do produkcji alkoholu etylowego dominują zboża, głównie kukurydza stanowiąca ponad 90% wszystkich surowców.

Wykorzystanie surowców rolniczych na cele biopaliwowe

Krajowa produkcja biokomponentów (bioetanolu i estrów) utrzymuje stabilny rynek zbytu na około 2,2 mln ton rzepaku oraz około 600-700 tys. ton zbóż (głównie kukurydzy). Szacuje się, że na przestrzeni ostatnich 5 lat sprzedaż rzepaku oraz kukurydzy na biopaliwa umożliwiła rolnikom uzyskanie przychodu w wysokości około 3,7 mld zł rocznie.

Krajowy rynek biopaliw wspiera wiele innych branż powiązanych z przetwórstwem surowców rolnych, w tym produkujących pasze. Sektor biopaliw umożliwia pozyskanie około 1,7 mln ton cennych wysokobiałkowych dodatków do pasz.

Szacuje się, że z rynkiem biopaliw w Polsce powiązanych jest około 150 tys. rolników dostarczających surowce do produkcji biokomponentów. Ponadto około 41 tys. miejsc pracy funkcjonuje bezpośrednio i pośrednio w branży wytwórców biokomponentów, gorzelnictwie oraz przemyśle olejarskim.

Zrównoważona produkcja

„Powierzchnia gruntów rolnych pod uprawy energetyczne kształtuje się na poziomie około 6% powierzchni wszystkich użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze, co pozwala sądzić, że wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce odbywa się w sposób zrównoważony, bez zagrożenia dla produkcji żywności”, napisał w przesłanej do sejmowej komisji rolnictwa informacji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. 

Stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne jest efektem regulacji w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego. Większość przyjętych rozwiązań obowiązuje jedynie do końca 2022 r., stąd aktualnie trwają prace nad określeniem sposobu realizacji NCW na kolejne lata.

Co dalej z sektorem biopaliw?

Przed sektorem paliwowym, a tym samym również i sektorem rolnym stoją nowe wyzwania w zakresie rozwoju biopaliw zaawansowanych (wytwarzanych z surowców nieżywnościowych). Wszelkie zmiany w tym zakresie zdaniem MRiRW powinny odbywać się stopniowo z uwzględnieniem dotychczasowego wykorzystania upraw rolnych do produkcji biokomponentów, jak i istniejącego potencjału wytwórczego biokomponentów.

W Polsce występują nadwyżki niewykorzystanych mocy wytwórczych biokomponentów, w szczególności bioetanolu. W 2021 r. moce wytwórcze bioetanolu wykorzystywane były w około 35%, natomiast w przypadku estrów metylowych w około 72%.

wk
fot. envatoelementsWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)