Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Kukurydza przebadana w PDO

Obrazek

Większość odmian kukurydzy w Krajowym rejestrze to odmiany ziarnowe. Aby wybrać tę najlepiej dopasowaną do indywidualnych warunków każdego gospodarstwa, a nawet pola, warto przeanalizować wyniki PDO.

dr Maria Walerowska29 stycznia 2017, 08:43

Obiektywnym sposobem sprawdzenia aktualnej wartości – przynajmniej części zarejestrowanych odmian – jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych (PDO), zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych na terenie kraju. Podobnie jak odmiany zarejestrowane w Polsce, traktowane są odmiany z rejestrów krajów UE (tj. odmiany z Katalogu wspólnotowego – CCA). W roku 2016 założono 28 doświadczeń z 34 odmianami ziarnowymi. Grupę wczesną reprezentowało 21 doświadczeń, z kolei średnio wczesną 23 doświadczenia, a średnio późną – 20 lokalizacji. Nie uwzględnia się w tym miejscu tak zwanych doświadczeń rozpoznawczych z licznymi odmianami,  figurującymi jedynie w katalogu unijnym (CCA), a niewpisanymi do Krajowego rejestru.

Tegoroczne plony kukurydzy ziarnowej były znacznie lepsze niż w niesprzyjającym dla uprawy kukurydzy 2015 roku. Średni plon ziarna w grupie wczesnej wyniósł 121,6 dt/ha (najwyższy w ostatnim czteroleciu) i był o 47,3 dt/ha wyższy niż w roku ubiegłym. Wilgotność ziarna wyniosła 23,8%. Podobnie kształtował się plon ziarna w grupie średnio wczesnej – 128,4 dt/ha (wyższy od roku 2015 o 51,9 dt/ha) przy średniej wilgotności w czasie zbioru wynoszącej 24,2%. Średni plon ziarna odmian średnio późnych wyniósł 131,9 dt/ha przy wilgotności 25,4%.

W przypadku kukurydzy kiszonkowej zbiór wczesnej grupy nastąpił średnio 4 września, ale w połowie punktów doświadczalnych zbiór wykonano już w sierpniu. Grupę średnio wczesną zbierano średnio 8 września. Średni termin zbioru grupy średnio późnej to 14 września. W doświadczeniach na kiszonkę plon ogólny świeżej masy, średnio z wszystkich badanych odmian, wyniósł około 607 dt/ha i był o 135 dt/ha większy od plonów z roku 2015, a plon ogólny suchej masy, średnio ze wszystkich odmian i miejscowości wyniósł 216 dt/ ha i był o 38 dt/ha wyższy od plonów w roku ubiegłym.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wyników uzyskanych przez poszczególne odmiany kukurydzy już w najbliższym numerze „top agrar Polska” (2/2017).Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)