Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Maszyny rolnicze>

Kiedy maszyna rolnicza musi być pilotowana na drodze?

Obrazek

Ministerstwo Infrastruktury udzieliło odpowiedzi Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie poruszania się nienormatywnych maszyn rolniczych po drogach publicznych. Co z niej wynika?

Karol Pomeranek24 listopada 2022, 18:01

Kombajny często przekraczają dozwoloną szerokość 3 m 

Przypomnijmy, 19 października 2022 r. zarząd KRIR zwrócił się do ministra infrastruktury o zmianę przepisów w zakresie przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych (np. kombajnów zbożowych). 

– Obecnie różnego rodzaju kombajny opuszczając fabrykę znacznie przekraczają dozwoloną szerokość 3 m, zatem poruszanie się takim sprzętem po drogach publicznych jest niezgodne z przepisami nawet wtedy, kiedy mają zdemontowany zespół żniwny. Posiadanie odpowiedniej homologacji powinno uprawniać poruszanie maszyny po drogach publicznych, bez łamania prawa – napisała wówczas KRIR, apelując o rozważenie możliwości stworzenia podstaw prawnych umożliwiających poruszanie się kombajnem w otoczeniu pojazdów pilotujących, wyposażonych w oświetlenie ostrzegawcze (migające światła żółte).

Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie ministra infrastruktury 

–  W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu lub zespołu pojazdów do ruchu określają przepisy (...) Prawo o ruchu drogowym (...) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (...), ustanawiając między innymi dopuszczalne wymiary (długość, szerokość, wysokość), masy i naciski osi pojazdu lub zespołu pojazdów –  brzmią pierwsze zdania ministerialnej odpowiedzi. 

– W przypadku gdy pojazd lub zespół pojazdów ma przekroczone powyżej wskazane parametry techniczne (masy, wymiary, naciski) to na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym jego ruch po drodze może odbywać się jako przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wielkości dla pojazdów nienormatywnych 

Jak dalej tłumaczy MI, wielkości dla pojazdów nienormatywnych, których przejazd wymaga pilotowania określa przepis § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629) zgodnie z którym:
 • pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
  • długość pojazdu – 23,00 m,
  • szerokość – 3,20 m,
  • wysokość – 4,50 m,
  • masa całkowita – 60 t
powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie.
 • pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
  • długość pojazdu – 30,00 m,
  • szerokość – 3,60 m,
  • wysokość – 4,70 m,
  • masa całkowita – 80 t
powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny.
Ponadto Departament Transportu Drogowego wskazuje, iż przepis w art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym określa zasady używania żółtych sygnałów błyskowych. Do pojazdów, które są zobowiązane używać żółtych świateł ustawodawca zaliczył:
 • pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne oraz
 • pojazdy, które ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym."
źródło: KRIR, Ministerstwo Infrastruktury
fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)